Opublikowano
2010-08-27 09:19
Licencja
Wolna licencja

Kolekcja archiwalna „Solidarność – Narodziny Ruchu” dostępna online

Na stronach Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA udostępniono kolekcję archiwalną dokumentującą wydarzenia związane z powstaniem i funkcjonowaniem NSZZ „Solidarność” w okresie od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r. W 2003 r. kolekcja ta, wraz z drewnianymi tablicami na których zapisano 21 postulatów MKS, została umieszczona na Liście UNESCO „Pamięć Świata”.


Kolekcja „Solidarność – Narodziny Ruchu” powstała z połączenia materiałów z Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA oraz Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. Materiały te przechowywane są w Archiwum Opozycji w Warszawie. Na stronach Biblioteki Cyfrowej znajduje się w chwili obecnej 1681 publikacji, m.in. dokumentów, ulotek i zdjęć. Kolekcja cyfrowa jest cały czas powiększana.

Zainteresowani odnajdą w niej materiały dotyczące wielu płaszczyzn powstawania i funkcjonowania „Solidarności”, począwszy od strajków sierpniowych, poprzez działalność legalnego Związku (m.in. materiały I Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej) aż do środowisk z nim związanych (np. Niezależnego Zrzeszenia Studentów). Kolekcja obrazuje także stosunek różnych środowisk opozycyjnych (m.in. Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela) a także Kościoła katolickiego do strajków sierpniowych, oraz relacje na linii władza-„Solidarność”.

Biblioteka Cyfrowa jest miejscem prezentowania najbardziej wartościowych zbiorów Ośrodka KARTA. Badacze historii PRL znajdą w niej kolekcję osobistą Jacka Kuronia, a w przyszłości zbiory poszerzone zostaną o materiały innych środowisk opozycyjnych (m.in. Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, Pomarańczowej Alternatywy, Ruchu „Wolność i Pokój”, Federacji Młodzieży Walczącej).

Zobacz też:

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Tomasz Leszkowicz

Redaktor działu naukowego, członek redakcji merytorycznej portalu od października 2006 roku, redaktor naczelny Histmag.org od grudnia 2014 roku do lipca 2017 roku. Doktorant w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Instytutu Historycznego i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW. Specjalizuje się w historii dwudziestego wieku (ze szczególnym uwzględnieniem PRL), interesuje się także społeczno-polityczną historią wojska. Z uwagą śledzi zagadnienia związane z pamięcią i tzw. polityką historyczną (dawniej i dziś). Publikował m.in. w „Mówią Wieki”, „Uważam Rze Historia”, „Pamięci.pl”, „Polityce” oraz „Dziejach Najnowszych”. Oprócz historii pasjonuje go rock i poezja śpiewana, jest miłośnikiem kabaretów, książek Ryszarda Kapuścińskiego i Hansa Helmuta Kirsta oraz gier z serii Europa Universalis.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org