Autor: Iwona Galewska
Tagi: 1945-1989, Książki, Historia polityczna, Recenzje, Chiny, Mongolia i Korea, Europa Wschodnia, Europa
Opublikowany: 2012-02-02 08:15
Licencja: wolna licencja

Lorenz M. Lüthi - „Chiny–ZSRR” – recenzja i ocena

Dziesięć lat po utworzeniu przez Związek Radziecki i Chińską Republikę Ludową po-tężnego sojuszu nastąpiła eskalacja sporów między nimi. W prezentowanej książce Lo-renz Lüthi opowiada historię zerwania sojuszu chińsko-radzieckiego, który stał się jed-nym z wydarzeń definiujących pojęcie zimnej wojny.

<book author="Lorenz M. Lüthi" title=""Chiny–ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym"" originalTitle="" englishTitle="" director="" screenplay="" cast="" productionCountry="" production="" distribution="" time="" publisher="Dialog" translation="Józef Pawłowski, Katarzyna Urban-Pawłowska " year="" cover="miękka" pages="367" price="48 zł" illustrations="" series="" published="" premiere="" format="" lang="" montage="" ebookFormat="" security="" genre="" ISBN="978-83-6123-48-3" EAN="" buyNow="" toCart="" rate="" links="https://histmag.org/" />

Główną osią sporu między dwoma państwami stał się spór o identyfikację ideologii marksi-stowsko-leninowskiej. Lüthi śledzi niszczący wpływ ideologii na konflikt między dwoma narodami, w dziedzinie rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej. Źródłem tego wyob-cowania była ideologiczna radykalizacja Mao Zedonga w czasie, gdy radziecki przywódca Nikita Chruszczow zobowiązał się do bardziej pragmatycznej polityki wewnętrznej i zagra-nicznej.

Książka „Chiny–ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym” to solidne studium rozpa-du sojuszu chińsko-radzieckiego. Spośród wszystkich dostępnych w języku angielskim prac poświęconych tej tematyce, książka ta wyróżnia się jako najbardziej rozległa, a także zrów-noważona pod względem użycia zarówno radzieckich jak i chińskich materiałów źródłowych.

Lorenz M. Lüthi to światowej sławy profesor od lat zajmujący się tematyką zimnowojenną, autor wielu książek oraz artykułów naukowych. Stopień doktora historii otrzymał na Uniwer-sytecie Yale, obecnie wykłada na Uniwersytecie McGill w Kanadzie. W 2011 r. został wyróżniony prestiżową nagrodą ASEEES Marshall Shulman Book Prize sponsorowaną przez Harriman Institute of Columbia University. Otrzymują ją autorzy wybitnych monografii w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej państw byłego Związku Radzieckiego lub Europy Wschodniej.

Lüthi oferuje nowe spojrzenie na szereg wciąż nieodkrytych kwestii istotnych dla bloku so-cjalistycznego oraz na fascynujący sojusz między Sowietami i Chińczykami. Książka nie tylko opisuje ciekawy okres zimnej wojny, ale wnosi bardzo wiele do badań nad współczesną polityką. Jest to przykład, jak ważne jest wielojęzykowe podejście w badaniach zimnej wojny.

Narracja zdarzeń w oparciu o archiwalne dowody i wspomnienia, które były do niedawna niedostępne, pozwala uważnie śledzić czytelnikowi krytyczne zdarzenia w historii obu pań-stw. Korzystanie z szerokiego wachlarza źródeł zebranych na trzech kontynentach pozwoliło pokazać szczegółowy opis chińsko-radzieckich stosunków politycznych w latach 50. i 60. XX w. Autor bada, jak chińsko-radzieckie stosunki były związane z chińską polityką wewnętrzną służącą Mao do walki z politycznymi rywalami. Ponadto Lüthi wysuwa tezę, że chińsko-radziecki podział miał daleko idące konsekwencje dla obozu socjalistycznego.

Interesujące, że tradycyjna bibliografia została zastąpiona przez esej o najważniejszych źró-dłach. Autor uzasadnia swój krok ilością materiałów, z których korzystał, gdyż bibliografia do każdego rozdziału byłaby objętościowo podobna. Jest jednak ona dostępna na oficjalnej stro-nie internetowej Princeton University Press. Książka została przetłumaczona na język chiński, niemiecki oraz polski. Ponadto została wzbogacona trzema mapami przedstawiającymi podział Chin na prowincje i miasta, granice i konflikty terytorialne prowadzone przez Chiny oraz mapę polityczną Eurazji w połowie lat 60. Ułatwia to czytelnikowi śledzenie kierunku przesuwania się konfliktu chińsko-radzieckiego.

Skrupulatna i spójna analiza chińsko-radzieckiego sojuszu otwiera nowe obszary dla każdego, kto interesuje się historią stosunków międzynarodowych świata w okresie zimnej wojny. Szczegółowa historia przyczyn i rozwoju konfliktu chińsko-radzieckiego jest analizowana praktycznie z każdej perspektywy. Dlatego gorąco polecam książkę, gdyż jest to wartościowa pozycja dająca szeroki obraz zimnej wojny.

Redakcja: Maciej Pieńkowski

Korekta: Justyna Piątek

Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Iwona Galewska
Doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z zakresu nauk o polityce, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2010 roku obroniła pracę magisterską pt. „Polityka traktatowa Polski wobec państw sąsiedzkich w latach 1918–1950”. Jest autorką wielu publikacji z zakresu polskiej polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej. Jej zainteresowania skupiają się na polskiej polityce zagranicznej.

Wszystkie teksty autora

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
telefon: 798 537 653
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy