Matura z historii 2009 - poziom rozszerzony - odpowiedzi

opublikowano: 2009-05-12 15:17
wolna licencja
poleć artykuł:
Prezentujemy przykładowe rozwiązanie zadań maturalnych z tegorocznej matury – poziom rozszerzony. Zachęcamy do sprawdzenia i porównania Waszych odpowiedzi z naszymi!
REKLAMA

Uwaga: zaprezentowane odpowiedzi są przygotowane przez redakcję „Histmaga” i nie są oficjalnym kluczem, według którego sprawdzane będą prace maturalne.

arkusz pytań – poziom rozszerzony

1. 1 – Egipt 2 - Persja 3 – Rzym 2. A4, B1, C2 3. 1. bitwa pod Maratonem 2. bitwa pod Cheronea 3. bitwa pod Zamą 4. 1.Aleksander Newski 2. Dymitr Doński 3. Wasyl II Ślepy 5. A. Procentowy udział zatrudnionych w rzemiośle zmniejsza się wraz z malejącą liczbą mieszkańców miasta. B. Procentowy udział zajmujących się rolnictwem zwiększa się wraz z malejącą liczbą mieszkańców miasta. 6. D 7. Zwycięstwo wojsk Wilhelma Zdobywcy w bitwie pod Hastings Powstanie parlamentu angielskiego 8. A. Wojna trzydziestoletnia B. Królestwo Czeskie (albo Czechy) 9. A. Fryderyk II Wielki (Wyjaśnienie: w liście jest mowa o kandydacie do tronu przed elekcją 1764 roku; pierwszy list mówi o konfederatach barskich, zaś wybuch konfederacji nastąpił w 1768) B. jakobini 10. 1. fałsz 11. Działania zbrojne oddziałów partyzanckich na terenie zaboru rosyjskiego w okresie powstania styczniowego 1863-1864 (ew. Przebieg działań zbrojnych na terenie zaboru rosyjskiego w czasie powstania styczniowego 1863-64) 12. Argument 1. – nazwa miejsca w którym robione jest zdjęcie występuje w formie dwujęzykowej – polskim i rosyjskim – co stosowane była na terytorium Królestwa Polskiego w II połowie XIX wieku (w tle widać również dwujęzyczną nazwę sklepu bądź hotelu) Argument 2. – strój kobiety na pierwszym planie nawiązuje do mody popularnej w II połowie XIX wieku Argument rezerwowy – funkcjonowanie kolei konnej, charakterystycznej dla II połowy XIX wieku 13. A. 1861-1862 B. Wojna secesyjna 14. A. bitwa warszawska 1920 B. Aleksandra Piłsudska dostrzega, że obydwie bitwy uratowały Europę przed inwazją państw i ideologii zagrażających podstawom cywilizacji europejskiej. (Tak jak odsiecz wiedeńska uratowała Europę przed inwazją turecką, tak bitwa warszawska uratowała Europę przed inwazją Rosji Radzieckiej). 15. A. Węgry, 1956 B. powstanie listopadowe, Wiosna Ludów

REKLAMA

Część źródłowa: 16. – w Grecji ludność zmuszona była do używania sprzętu służącego orce, w Egipcie zaś było to zbędne - w Grecji wykorzystywano do pracy niewolników 17. Najważniejszą przyczyną różnic były warunki naturalne. W starożytnym Egipcie, dzięki corocznym wylewom Nilu, niepotrzebna była dokładna pielęgnacja ziemi. W skalistej Grecji, o glebach gorszej jakości, było to niezbędne. 18. Statki demontowano ponieważ warunki naturalne na rzece (rwący prąd) nie pozwalały na powrót w górę rzeki. Straty zmniejszano sprzedając materiał z którego wykonane były statki – trzcinę oraz drewno wierzbowe. 19. Prawo składu Rzemieślnicy krakowscy mieli pewny dostęp do materiałów przywożonych przez kupców – przede wszystkim miedzi. Przymus sprzedaży w danym mieście wpływał na obniżkę cen towarów, przez co uprawianie rzemiosła było opłacalne. 20. Spadek ilości produkowanego sukna co doprowadzi do wzrostu cen. Ograniczona poprzez system kar ilość sukna spowoduje zmniejszenie podaży (ilości sukna na rynku), co przy stałym popycie doprowadzi do wzrostu cen, dzięki czemu sukiennicy będą mogli liczyć na większe zyski, przy stałym nakładzie pracy. 21. Następstwem inflacji jest spadek wartości pieniądza. W konsekwencji dla kredytodawców nieopłacalne jest wręczanie kredytów długoterminowych, gdyż kwota spłaty traci na wartości. Jest ona natomiast korzystna dla kredytobiorców, gdyż spadek wartości pieniądza łączy się ze spadkiem siły nabywczej. Dzięki temu kredytobiorca może zainwestować pieniądze, a następnie zwrócić pożyczkę o znacznie mniejszej sile nabywczej. Inwestycji musi jednak dokonać szybko, aby kwota która pożyczył nie straciła na sile nabywczej. 22. 2. fałsz 23. Przedstawiona karykatura sugeruje, że gospodarka komunistyczna opierała się nie o zasady rynkowe, lecz jej podstawą była jedynie idee i tezy postawione przez głównych ideologów komunistycznych, w tym Stalina. 24. W latach 1950-53 udział akumulacji początkowo wzrósł z 21% do 27% (28%). Od 1953 nastąpił stopniowy spadek akumulacji, aby w 1956 dojść do poziomu 20%. Decyzje w tej sprawie podjął II Zjazd PZPR 25. Planowane założenia Planu 6-letniego – włącznie z naniesionymi korektami - zostały (w przybliżeniu) osiągnięte jedynie w dziedzinach inwestycji i zatrudnienia. W pozostałych 3 dziedzinach plan został zrealizowany jedynie w części, zaś według Wojciecha Roszkowskiego największą porażkę odniesiono w planowanych płacach realnych, które sięgały zaledwie kilku procent. - biurokracja i złe zarządzanie głównymi gałęziami produkcji. - brak właściwej reakcji gospodarki na realne potrzeby rynku.

Już niedługo przedstawimy również konspekt przykładowej pracy maturalnej. Zachęcamy do zaglądania na Histmag.org.

Zobacz też:

Polecamy e-book pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek „Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”

praca zbiorowa pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek
„Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”
cena:
11,90 zł
Wydawca:
PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron:
183
Format ebooków:
PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN:
978-83-65156-44-0
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Sebastian Adamkiewicz
Publicysta portalu „Histmag.org”, doktor nauk humanistycznych, asystent w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, współpracownik Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Nauk Humanistycznych. Zajmuje się badaniem dziejów staropolskiego parlamentaryzmu oraz kultury i życia elit politycznych w XVI wieku. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z dydaktyką historii, miejscem „przeszłości” w życiu społecznym, kulturze i polityce oraz dziejami propagandy. Miłośnik literatury faktu, podróży i dobrego dominikańskiego kaznodziejstwa. Współpracuje - lub współpracował - z portalem onet.pl, czasdzieci.pl, novinka.pl, miesięcznikiem "Uważam Rze Historia".

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone