Matura z historii 2015: poziom podstawowy (arkusze, odpowiedzi, rozwiązanie) – stara matura

opublikowano: 2015-05-19 13:40
wolna licencja
poleć artykuł:
Zakończył się egzamin maturalny z historii 2015. Nasi Redaktorzy prezentują przygotowany przez siebie klucz odpowiedzi – poziom podstawowy z historii, który według starych zasad zdają uczniowie techników i osoby poprawiające swój poprzedni wynik.
REKLAMA

Odpowiedzi na zadania maturalne:

1.1 Bóstwo sprawiedliwości legitymizuje kodeks praw, zwiększając jego społeczną rangę. 1.2 pismo klinowe 1.3 Tak, gdyż inne kary dotyczą pełnoprawnych obywateli, inne poddanych. Także przewinienia wobec klas niższych oceniane są łagodniej, a analogicznie wobec klas wyższych surowiej.

2.1 numer 2 2.2 numer 4 2.3 numer 3 2.4 Maratonem

3.1 Ocena: Tak, miała.

Argumenty:

  • pozwalała na rozwój kontaktów handlowych, kulturalnych i zbliżenie się poszczególnych prowincji
  • pozwalała na szybkie przemieszczenie wojsk w czasie ewentualnych kryzysów

3.2 Według autora Appiusz Klaudiusz kierował się chęcią zdobycia wdzięczności ogółu i przejścia do historii ze względu na swoje czyny dla dobra publicznego 3.3 Autor tak uważał, gdyż inwestycja ta była solidną inwestycją, która miała przetrwać (i jak wiemy przetrwała) wiele ludzkich pokoleń‏

4. Umocnienie władzy monarchy, powstała organizacja kościelna stawała się jednym ze składników umożliwiających rządzenie państwem

5. 1 - pokój w Budziszynie – Bolesław Chrobry

2 - Bitwa pod Płowcami – Władysław Łokietek

3 - zawarcie pokoju wieczystego z Turkami – Zygmunt I Stary

6. Święty Wojciech.

Argumenty: Gniezno stało się arcybiskupstwem w następstwie męczeńskiej śmierci Wojciecha, św. Wojciech został zmuszony do wyjazdu z Pragi, której był biskupem.

7. 1. A Stary Testament

B Nowy Testament

C mitologia starożytnych Greków i Rzymian

2. stosowanie perspektywy, krajobraz w tle obrazu

8. 1. Nie, Salomon został wygnany na skutek interwencji zewnętrznej, zaś Bolesław w następstwie buntu możnych. 8. 2. Według Galla Anonima przyczyną śmierci znajdującego się na wygnaniu Bolesława było nie okazanie należytego szacunku węgierskiemu królowi, co mogło być przyczyną jego zabójstwa.

9. obóz cesarski. Argumenty: ślub z córką władcy Czech, będącym stronnikiem Cesarza (zgoda na koronację), ślub z siostrą Cesarza

10. Kazimierz Wielki był założycielem Akademii Krakowskiej w 1364

Królowa Jadwiga przekazała na rzecz podupadającej wówczas uczelni swój majątek. Uniwersytet został odnowiony już po jej śmierci, za panowania Władysława Jagiełły.

11. 1. Bolesław Wstydliwy 2. B 3. a) PRAWDA b) FAŁSZ c) PRAWDA

12. Ogłoszenie przez Marcina Lutra 95 tez naprawy Kościoła A

Wygnanie arian z Polski B

Kolejne zadania na następnej stronie.

Matura historia 2015 na Histmag.org:

REKLAMA

Matura z historii 2015 arkusze CKE

Matura z historii 2015 – klucze odpowiedzi:

13. 1 A. Gotyk

B. Klasycyzm

C. Barok

D. Romanizm

2 B

14. 1. pozytywne: nauka rzemiosła europejskiego, zaprzestanie krwawych ofiar z ludzi

negatywne: zaraza ospy, która zdziesiątkowała ludność indiańską, przemoc i grabieże Europejczyków, a w konsekwencji niewola Indian

14.2 Kolumb był przekonany, że dopłynął do Indii – stąd mieszkańców nowych ziem nazwano Indianami

15. Przyczyną zjawiska zaprezentowanego na wykresie i opisanego w tekście jest rewolucja przemysłowa w Anglii powodująca przestawienie się gospodarki brytyjskiej z rolnej na wielkoprzemysłową. Rosła również rola przemysłu wydobywczego zasilającego fabryki. To wszystko wpłynęło na zmiany społeczne i rozwój miast.

16. 1. Osoby te, przywódców Konfederacji Targowickiej, oskarżono o zdradę stanu, poprzez działanie na szkodę Polski. Targowiczanie zostali oskarżeni o działanie w interesie zaborców oraz korupcję/przekupstwo. 16.2 D‏

17. Zachęcenie cudzoziemców do przybycia i pracy w Księstwie poprzez zniesienie z nich poboru wojskowego, zniesienie z fabryk wszelkich posług wojskowych, zwolnienie zabudowań fabrycznych od kwaterunku wojska‏

REKLAMA

18. 1. C, D 2. A

19. 1. P, 2. P, 3. F

20. 1. większa liczba ludności państwa rosyjskiego‏, większa liczebność wojska‏ 2. b. była to publiczna degradacja Waleriana Łukasińskiego. Wspomnienie to mogło zachęcić uczestników przyszłych powstań do zemsty za dawne ofiary i wpłynąć na ich determinację w walce‏.

21. 1. 1918 r. 2. 1806 r. 3. 1848 r.

22. Chodziło o integrację i zjednoczenie Niemiec, początkowo przez likwidację barier handlowych np. związki celne, a następnie utworzenie jednego organizmu państwowego.

Pozostałe zadania na kolejnej stronie

Matura historia 2015 na Histmag.org:

Matura z historii 2015 arkusze CKE

Matura z historii 2015 – klucze odpowiedzi:

23. 1. D 2. psychologiczną (symbol dominacji zaborcy)

więzienną

24 1. Napoleon I Bonaparte, Napoleon III Bonaparte‏ 2. Wskazanie, że rządy Napoleona III Bonaparte są ideową kontynuacją rządów Napoleona I, czyli powrotem do wielkości i potęgi Francji‏. 3. Habsburska‏

25. 3 B, 6 A

26. Nie było samowystarczalne ekonomicznie. Przykładowe argumenty: Dodatni bilans handlowy tylko ze Wschodem – uzależnienie od dostaw z Zachodu, uzależnienie od dostaw surowców przemysłowych.

27. Nie, te dwa dokumenty przedstawiają przeciwstawny stosunek do walk na Ukrainie. Pierwszy przedstawia je jako polską agresję, której celem jest ograniczenie swobód narodu ukraińskiego, drugi jako akt wyzwolenia Ukraińców spod władzy rosyjskiej.

REKLAMA

28. 1. Benito Mussolini 2. Monachium 3. Kraj Sudecki (Sudetenland) – obrzeża Czechosłowacji.

29.1 gen. Władysław Sikorski 29.2. A i D 29.3. Francja i Wielka Brytania‏

30.1 Katyń‏ 30.2.‏ B‏ 30.3. Poeta dopomina się o prawdę, gdyż władze sowieckie ukrywały swoją odpowiedzialność za mord w Katyniu zrzucając go na Niemców, którzy odkryli groby pomordowanych żołnierzy polskich.

31.1. 2‏ 31.2. - stosowany język nawiązujący do propagandy komunistycznej (m.in. obszarnicy, anglo-amerykańscy imperialiści)

  • nawiązanie do PKWN-u jako jedynej legalnej władzy
  • nazwanie rządów polskich przed wrześniem 1939 roku reżimem.

32. Propaganda oskarża Kościół o branie łapówek od zagranicznych koncernów i organizowanie siatek szpiegowskich w Europie.

33. - równouprawnienie kobiet

  • industrializacja‏

34. 1. Niemcy hitlerowskie 2. Litwa 3. Polska 4. Rumunia‏

35. 1 George Marshall

Martin Luter King

Lech Wałęsa‏

2 Podjęcie negocjacji w sprawie pokoju w wojnie izraelsko-palestyńskim oraz doprowadzenie do podpisania porozumienia w Waszyngtonie, na mocy którego powstała autonomiczna Palestyna.

Matura historia 2015 na Histmag.org:

Matura z historii 2015 arkusze CKE

Matura z historii 2015 – klucze odpowiedzi:

REKLAMA
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone