Autor: Magdalena Mikrut-Majeranek
Tagi: Newsy, Judaistyka, Polska, Warszawa, Muzea i instytucje kultury
Opublikowany: 15 lutego 2020
Licencja:wolna licencja

Muzeum POLIN w końcu będzie miało dyrektora?

Impas w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN trwa. Wydaje się jednak, że niebawem uda się go przełamać. Powód? Choć Dariusz Stola nadal nie został oficjalnie powołany na stanowisko dyrektora instytucji, to wybrano nowego kandydata na tę funkcję. To Zygmunt Stępiński.

Gmach muzeum od strony ul. Zamenhofa. Widoczne główne wejście w kształcie hebrajskiej litery taw (fot. Wojciech Kryński, domena publiczna)

Zobacz także:

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wygrał Dariusz Stola, jednakże do dziś minister Piotr Gliński nie powołał go oficjalnie na to stanowisko. Po wielu miesiącach wydaje się, że sprawę tę w końcu uda się rozwiązać. 10 lutego Dariusz Stola wydał oficjalne oświadczenie, w którym czytamy:

Widząc szkody, które Muzeum już poniosło i zagrożenia, które przed nim stoją, pragnę oświadczyć, że dla jego dobra gotów jestem zaakceptować takie warunki, które pozwolą na zażegnanie kryzysu. Jestem gotów powstrzymać się od realizacji przysługujących mi praw pod warunkiem porozumienia wszystkich założycieli Muzeum, niezbędnego do dalszego funkcjonowania instytucji.

Głos w sprawie zabrali też przedstawiciele Żydowskiego Instytutu Historycznego. 12 lutego zorganizowali spotkanie, w którym wzięli udział przyjaciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, organizacje społeczne, środowiska żydowskie oraz darczyńcy. W finale sporządzono oświadczenie sygnowane przez 52 osoby reprezentujące 22 organizacje. Podkreślono w nim, że Muzeum nie powinno dłużej pozostawać w stanie zawieszenie i konieczne jest powołanie dyrektora, który będzie zarządzał instytucją przez kilka lat trwania kadencji. Odniesiono się także do kwestii tego, kto powinien kierować muzeum.

Najlepszym kandydatem na stanowisko dyrektora był profesor Dariusz Stola, który w maju 2019 roku zdecydowanie wygrał ogłoszony decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkurs. Dziś jednak stoimy w obliczu patowej sytuacji, ponieważ kandydatura profesora Stoli nie uzyskała akceptacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zostało to zakomunikowane oficjalnie przez pana Premiera prof. Piotra Glińskiego na spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia ŻIH w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dn. 7 lutego 2020. Trudno zrozumieć i zaakceptować powody, dla których tak się stało. Brak powołania profesora Stoli musi zostać odebrany jako porażka przez każdego, komu na sercu leży dobro Muzeum. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Pan Profesor wyraził gotowość poparcia innego rozstrzygnięcia, które zyskałoby akceptację wszystkich założycieli Muzeum POLIN, czyli MKiDN oraz Stowarzyszenia ŻIH i Prezydenta Miasta st. Warszawy. Przyjmujemy to z najwyższym uznaniem. W krytycznej dla losów Muzeum sytuacji, jedynym rozwiązaniem może okazać się powołanie innego kandydata. W naszej zgodnej opinii bezwzględnie powinna to być jednak osoba wskazana przez Stowarzyszenie ŻIH w pełnym porozumieniu z Prezydentem Miasta st. Warszawy, co stanowiłoby gwarancję, że działalność tak ważnej dla nas wszystkich instytucji będzie kontynuowana bez przeszkód i równie owocnie, jak dotychczas pod kierownictwem prof. Dariusza Stoli. Oczekujemy, że tak wskazany kandydat uzyska również akceptację MKiDN i zakończy się kryzys związany z obsadą stanowiska dyrektora Muzeum. Naszym zdaniem naturalnym kandydatem jest dotychczasowy p.o. dyrektora Zygmunt Stępiński.

Kilka dni później, w odpowiedzi na oświadczenie Dariusza Stoli, Piotr Wiślicki i Rafał Trzaskowski, reprezentanci dwóch współzałożycieli instytucji, wydali wspólne oświadczenie dotyczące kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum POLIN. Czytamy w nim:

W związku z impasem spowodowanym nieuznaniem wyników konkursu na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polski POLIN przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierując się dobrem tej instytucji oraz dobrem relacji polsko-żydowskich a także mając na względzie wizerunek Polski w świecie, po trudnej, ale wyjątkowo odpowiedzialnej wypowiedzi Pana Profesora Dariusza Stoli, że zrezygnuje z dochodzenia swoich praw jako zwycięzca konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polski POLIN pod warunkiem osiągnięcia porozumienia Założycieli w odniesieniu do innego kandydata, niniejszym wskazujemy Pana Zygmunta Stępińskiego, jako wspólnego kandydata Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Miasta st. Warszawy do objęcia funkcji dyrektora Muzeum POLIN na kolejną kadencję. Kandydatura ta była konsultowana z przedstawicielami środowisk żydowskich, darczyńców oraz przyjaciół Muzeum.

W piątek, 14 lutego, ministerstwo podało, że wybrano nowego dyrektora.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzgodnił ze współorganizatorami Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawa i Przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, kandydaturę na stanowisko dyrektora i zamierza powołać pana Zygmunta Stępińskiego na trzyletnią kadencję – głosi komunikat ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

Okazuje się, że Zygmunt Stępiński to wspólny kandydat Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce oraz miasta st. Warszawy. Teraz związki zawodowe działające w Muzeum oraz stowarzyszenia zawodowe i twórcze będą mogły wyrazić swoją opinię na temat kandydata na dyrektora MHŻ. Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z ministerialnym planem, Zygmunt Stępiński formalnie i oficjalnie będzie zarządzał muzeum POLIN pod koniec lutego 2020 r.

Źródła:

www.gov.pl, www.wiadomosci.onet.pl, szih.org.pl, szih.org.pl

Polecamy książkę Marka Telera – „Zapomniani artyści II Rzeczypospolitej”

Marek Teler
„Zapomniani artyści II Rzeczypospolitej”
Wydawca: PROMOHISTORIA [Histmag.org] i Wydawnictwo CM
Okładka: miękka
Liczba stron: 264
Format ebooków: PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN: 978-83-65156-30-3 e-book / 978-83-66371-35-4 papier

Książkę można też kupić jako e-book, w cenie 14,90 zł. Przejdź do możliwości zakupu e-booka!

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Magdalena Mikrut-Majeranek
redaktor naczelna
redakcja@histmag.org
telefon: 796 418 763
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy