Opublikowano
2010-02-07 23:31
Licencja
Wolna licencja

Polsko-ukraiński projekt edytorski pod patronatem IPN – premiera

We wtorek w Warszawie odbędzie się premiera angielskojęzycznej edycji źródeł dotyczących Wielkiego Głodu na Ukrainie pt. Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933 wydanej w serii Instytutu Pamięci Narodowej Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku.


Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933, oprac. zbiorowe, Warsaw–Kiev 2009, cena 50 zł. W książce umieszczono niepublikowane dotąd dokumenty trzech proweniencji. Część z nich pochodzi z archiwów ukraińskiej służby bezpieczeństwa i przedstawia dokumenty ukraińskiej OGPU/NKWD dotyczące kolektywizacji, głodu i inwigilacji na terenie objętych klęską. Drugą grupą stanowią akta z obszaru dawnych Kresów południowo-wschodnich, przedstawiające punkt widzenia administracji polskiej oraz Policji Państwowej, zawierające m.in. reakcje mieszkającej w II Rzeczpospolitej mniejszości ukraińskiej. Trzecią stanowią akta polskich instytucji centralnych (m.in. Oddziału II Sztabu Generalnego) znajdujące się w Archiwum Akt Nowych i Centralnym Archiwum Wojskowym. Publikacja zawiera 680 s. w tym indeksy i wkładkę ilustracyjną, zachowano układ chronologiczny publikowanych dokumentów.

W prezentacji publikacji udział wezmą Ambasador Ukrainy w Polsce, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Dyrektor Wydzielonego Państwowego Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 we wtorek 9 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN (ul. Marszałkowska 21/25) w Warszawie.

Zobacz też:

Źródło:

  • ipn.gov.pl (1, 2)

Gość: Darek 781 |

Pomysł dobry. Tylko czy to się sprzeda?Odpowiedz
Tomasz Leszkowicz

Redaktor naczelny Histmag.org, członek redakcji merytorycznej portalu od października 2006 roku. Doktorant w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Instytutu Historycznego i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW. Specjalizuje się w historii dwudziestego wieku (ze szczególnym uwzględnieniem PRL), interesują go też dzieje Niemiec i historia wojskowości. Z uwagą śledzi zagadnienia związane z pamięcią i tzw. polityką historyczną (dawniej i dziś). Publikował m.in. w „Mówią Wieki”, „Uważam Rze Historia”, „Pamięci.pl” oraz „Dziejach Najnowszych”. Stały współpracownik tygodnika polonijnego „Monitor” z Chicago. Oprócz historii pasjonuje go rock i poezja śpiewana, jest miłośnikiem kabaretów, książek Ryszarda Kapuścińskiego i Hansa Helmuta Kirsta oraz gier z serii Europa Universalis.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org