Autor: Magdalena Heruday-Kiełczewska
Tagi: Ciekawostki i rocznice, Historia polityczna, 1945-1989, Polska, Francja, Europa
Opublikowany: 2010-12-17 22:19
Licencja: wolna licencja

Rocznica powstania Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Paryżu

Stan wojenny zaskoczył również wielu działaczy przebywających akurat za granicą. Także w Paryżu znajdowali się wówczas członkowie opozycji solidarnościowej i nie tylko. Byli to między innymi: Danuta Nowakowska, Andrzej Wołowski, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Seweryn, Zbigniew Kowalewski i Jacek Kaczmarski.
REKLAMA
Andrzej Seweryn (po lewej Zbigniew Kowalewski) na spotkaniu z członkami Komitetu

16 lub 17 grudnia 1981 roku w Paryżu powstał Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”. W swojej deklaracji członkowie przyjęli, że ich głównym celem będzie:

  • informowanie światowej opinii o walce polskiego społeczeństwa
  • przeciwdziałanie manipulacjom informacji, które emanują z krajów członkowskich Paktu Warszawskiego
  • realizacja wszystkich przedsięwzięć niezbędnych dla niesienia pomocy polskiej opozycji.

Wsparcia Komitetowi udzielił jeden z francuskich związków zawodowych – CFDT ([Confédération Française Démocratique du Travail]), który zapewnił Polakom lokal do prowadzenia działalności oraz mieszkania. CFDT zaczęło również organizować wspólnie z przedstawicielami paryskiej „Solidarności” manifestacje oraz różnego rodzaju spotkania, dyskusje, kongresy, wystawy i koncerty.

Jacek Kaczmarski na jednym ze spotkań

Do zadań Komitetu należało też ustalenie listy osób internowanych (z uwzględnieniem ewentualnych nowych aresztowań), a także lokalizowanie rodzin osób zatrzymanych i zbieranie informacji o ich bieżących potrzebach. Kartoteki zawierające dane polskich rodzin były udostępniane Francuzom w celu objęcia opieką internowanego i jego bliskich. Wspierano też regiony „Solidarności” poprzez przesyłanie do kraju pieniędzy i sprzętu poligraficznego. Na wniosek Komitetu zawierano porozumienia o partnerstwie między regionami „Solidarności” i CFDT. Sam Komitet działał do 1989 roku, kiedy uznano, że jego istnienie nie jest już konieczne. Był największą tego rodzaju organizacją za granicą, a pomoc, której udzielił związkowi, była najbardziej znacząca spośród tej, która płynęła z Europy Zachodniej.

Zobacz też:

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Magdalena Heruday-Kiełczewska
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Paris IV – La Sorbonne, stypendystka rządu francuskiego (Bourse de la cotutelle de these), archiwistka, tłumaczka, poetka. Zajmuje się historią Francji, stosunkami polsko-francuskimi, historią emigracji, oral history oraz dziejami uniwersytetu poznańskiego. Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. W wolnych chwilach podróżuje, chodzi po muzeach i odtwarza dawne przepisy kulinarne.

Wszystkie teksty autora
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy