Opublikowano
2014-09-17 10:30
Licencja
Prawa zastrzeżone

Wrzesień 1939: jak rzeczywiście bili się polscy żołnierze?

(strona 5)

Wojna w obronie II Rzeczpospolitej: trwała trzy tygodnie, czy może do momentu rozbicia grupy majora „Hubala”? Jak spisał się polski żołnierz, a jak jego dowódcy? Kto okrył się chwałą, a kto hańbą...?


Strony:
1 2 3 4 5

Czołgi 7-TP Z dowódców wielkich jednostek godnymi najwyższych laurów okazali się pułkownicy: Maczek, jeden z nielicznych, który nie dał się do końca rozbić przeciwnikowi; Prugar-Ketling, który odniósł jedno z najpiękniejszych zwycięstw w kampanii; Epler, bijący i bolszewików, i Niemców; generał Podhorski walczący nieprzerwanie od l września do 5 października; oraz ci dowódcy, którzy dzielili los swych żołnierzy do ostatniego naboju, jak polegli generałowie: Kustroń i Wład oraz pułkownicy: Klaczyński i Dąbek. Żołnierską powinność w obronie Warszawy powyżej przeciętnej spełnili: generał Juliusz Zulauf (5 DP) i pułkownik Porwit. Szczególnie piękną, a mało znaną kartę zapisał generał Orlik-Rückemann, jedyny dowódca polski, który potrafił wziąć na siebie cały ciężar symbolicznej walki z Sowietami.

Wyjątkowo trudne warunki dowodzenia powodowały, że ci, którzy potrafili z najwyższym kunsztem odeprzeć pierwsze ataki niemieckie – jak pułkownicy: Filipowicz, Gaładyk czy Lawicz-Liszka – w dalszych odwrotowych fazach działań nie umieli już wydobyć ze swych wojsk równie wielkiego poświęcenia. Świadczyć to może też o tym, że zarówno bitwa pod Mokrą i w Lesie Ostrowy, jak i walki nad południową granicą czy wreszcie obrona Mławy były wyczynami ponad możliwości fizyczne wykrwawionego żołnierza i odporność psychiczną jego najwyższych przełożonych.

Charakterystyczne, że przykład – dobry i zły – szedł z góry. W armiach generałów Szyllinga i Thomméego generałowie: Leopold Cehak (dowódca 30 DP, Słoweniec z pochodzenia, źle mówiący po polsku), Mond i Zygmunt Piasecki, oraz pułkownicy: Kalabiński, Władysław Powierza (23 DP) i Antoni Staich (następca Dojana-Surówki w 2 DPLeg), wypełniając swe obowiązki na miarę środków i możliwości, pozostali ze swymi żołnierzami do końca. Na odnotowanie zasługują również i ci dowódcy, którzy w katastrofie nad Bzurą potrafili zachować zorganizowany charakter swych jednostek i wyprowadzić je z kotła. Byli to, oczywiście poza wspomnianym już Abrahamem, generałowie: Franciszek Alter (25 DP), Zdzisław Przyjałkowski (15 DP) i pułkownik Ludwik Strzelecki (Podolska BK).

Polska piechota Odmiennie niż w Armii „Kraków” było u Rómmla, Dąb-Biernackiego i Bortnowskiego. W Armii „Łódź” wojska opuściło aż trzech dowódców: wspominani już generał Bończa-Uzdowski oraz pułkownicy Hanka- -Kulesza i Dojan-Surówka. Dowódca 28 Dywizji Piechoty, „który drapnął do Warszawy”, odnalazł się po kilku dniach w Modlinie, gdzie z łaski generała Thomméego został przywrócony, jedynie nominalnie, na dawne stanowisko. Opamiętał się także Hanka-Kulesza, oficer o świetnej tradycji z Legionów (był uczestnikiem legendarnego „patrolu Beliny” w 1914 roku), zapisując ładną kartę w końcowym etapie kampanii. Dojan-Surówka, który, choć miał „przeszłość bojowo dobrą”, uchodził za człowieka „wygodnego”, któremu „nic się nie chce robić”, odznaczającego się do tego „lenistwem pracy, a nawet myślenia”, nie okazał się, jak spodziewał się pułkownik Rowecki, dobrym dowódcą dywizji; przeciwnie – był jednym z pierwszych wojskowych, którzy znaleźli się poza granicami RP, i to jeszcze przed uderzeniem sowieckim. Zagubili się w większości również podkomendni Dąb-Biernackiego, bijąc się źle i bez przekonania, jak generał Paszkiewicz i pułkownik Oziewicz, pierwszy skarżący się na niedomagania sercowe, drugi lekko draśnięty – zdradzali chęć jak najszybszego oderwania się nie tylko od przeciwnika, ale i swoich pozostawionych samopas żołnierzy. Błędy w dowodzeniu popełniali też za przykładem swego dowódcy – a w wypadku osobiście dzielnego generała Bołtucia niejako wbrew niemu – niemal wszyscy wyżsi oficerowie Armii „Pomorze”: generałowie: Juliusz Drapella (27 DP) i Grzmot-Skotnicki oraz pułkownicy: Tadeusz Lubicz-Niezabitowski (4 DP) i Świtalski.

17 września 1939 – dzień klęski

Czytaj dalej...

Oceny oficerów i żołnierzy września nie sposób ująć w jednoznacznej alternatywie: bohaterowie i tchórze. O wiele częściej prawda o kampanii mieści się w dramacie konieczności podejmowania niewykonalnych zadań i próbach wypełniania nierealnych rozkazów. Żołnierz, gdy był właściwie dowodzony i miał szansę stawienia skutecznego oporu, bił się dobrze, a nawet świetnie. W ekstremalnie trudnych warunkach zdarzały się przypadki graniczącego z fanatyzmem bohaterstwa: walka obsad Węgierskiej Górki, Borowej Góry, Wizny i Tynnego, obrona Warszawy, Lwowa i Wybrzeża, postawa Wołyńskiej BK w pierwszych dwóch dniach wojny, szaleńcza odwaga kawalerzystów generała Abrahama w odwrocie znad Bzury, bitność 11 DPK w Lasach Janowskich, odporność 1 DPLeg, zwanej przez Niemców z szacunkiem „żelazną”, na jej długim wojennym szlaku od Wilna po Tarnawatkę i Krasnobród, odyseja zgrupowania KOP i GO „Polesie” oraz oczywiście niezmiennie nieugięta postawa 10 BKZmot. Były też równie liczne przykłady niezrozumiałego pozornie załamania całych jednostek, takich jak klęska 8 i 20 DP w odwrocie spod Mławy, rozsypanie się Wileńskiej Brygady Kawalerii na przeprawach przez Wisłę czy 3 DPLeg pod Iłżą. Wiele zależało od dwóch czynników: umiejętności i woli walki dowódców oraz momentu, w którym nadchodził kryzys. Rozprzężenie i dezorganizacja zdarzały się bowiem częściej w pierwszym etapie kampanii, gdy mimo wszystko szanse były bardziej wyrównane niż w ciężkich walkach odwrotowych pod jej koniec, kiedy zwykle bito się – nawet bez żadnych szans na sukces – aż do wyczerpania wszystkich możliwości, dla honoru. Tłumaczyć to trzeba okrzepnięciem wojska, które mniej nerwowo reagowało już i na nieprzyjacielskie samoloty nad głowami, i na czołgi za plecami czy przed sobą.

Gen. bryg. Franciszek Kleeberg Hitler, oceniając wnioski płynące z kampanii, stwierdził, że „gdyby Polska miała broń przeciwpancerną, zwycięski pochód nie byłby możliwy”. Istotnie, kliny czołgowe, a także lotnictwo, odegrały w niej rolę decydującą. O druzgocącej przewadze materiałowej Wehrmachtu, tak bardzo niedocenianej przez polskie naczelne dowództwo, stanowiła nie tyle jakość posiadanego sprzętu (jednostki niemieckich czołgów składały się w lwiej części z lekkich modeli typów PzKpfw I i II, które ustępowały 7-TP), ile jego ilość i doktryna zmasowanego użycia. Warto podkreślić także inny, pomijany często czynnik. Głównym środkiem walki po stronie polskiej musiała być w warunkach obrony przeciwpancernej artyleria używana zresztą często do bezpośredniego zwalczania czołgów. Tymczasem przedwojenne regulaminy zakładały prowadzenie głównie ognia obserwowanego, co w warunkach kampanii 1939 roku było zazwyczaj niemożliwe. Tak więc bardzo często – konkluduje generał Kutrzeba – duża część naszej artylerii nie działała, jeżeli chciała działać, jak ją uczono i jak wynikało z naszego materialnego położenia. Szybko dające się odczuć braki w koniach – głównej sile pociągowej – powodowały, że działa bombardowane z powietrza były często zagarniane przez nieprzyjaciela lub porzucane. Tym niemniej artyleria jako broń sprawdzała się w ogólnej ocenie dobrze. Polskie lotnictwo – według opinii swego dowódcy – także „spełniło zaszczytnie swą skromną rolę”; bez zarzutu wykonywała swe obowiązki niewielka flota wojenna. W szczególnych warunkach kampanii chlubną kartę zapisała polska kawaleria, która nie okazała się bynajmniej anachronizmem, i to nie tyle dzięki spektakularnym szarżom, ale niedocenianym walorom zaporowym. Mobilna i nieźle wyposażona w działka przeciwpancerne była w istocie najbardziej skutecznym środkiem hamowania postępów niemieckich czołgów. Jednostki kawalerii potrafiły w późniejszych etapach kampanii skuteczniej i dłużej wymykać się przeciwnikowi niż o wiele bardziej znużona fizycznie odwrotowymi marszami piechota. To na niej jednak spoczywał główny wysiłek wojenny. Generał Faury w sporządzonej po zakończeniu kampanii analizie podkreślał, że w przypadkach, gdy „piechota niemiecka nacierała bez wsparcia czołgów i lotnictwa, piechota polska dowiodła przewagi swego wyszkolenia i morale, zadając przeciwnikowi ciężkie straty”. Niestety! Przypadki takie należały do rzadkości.

Powyższy tekst jest fragmentem książki Pawła Wieczorkiewicza pt. Ostatnie lata Polski niepodległej. Kampania 1939 roku:

Autor: Paweł Wieczorkiewicz
Tytuł: „Ostatnie lata Polski niepodległej. Kampania 1939 roku”
Stron: 408+16, il
Oprawa twarda
ISBN 978-83-7565-310-6
Cena: 40 zł
Kup na stronie Wydawcy!

Tekst pierwotnie opublikowany 19 grudnia 2013 roku


Tekst ma więcej niż jedną stronę. Przejdź do pozostałych poniżej.
Spodobał Ci się nasz materiał? Zapisz się do naszego newslettera!
Strony:
1 2 3 4 5
Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Uwaga, wyświetliliśmy tylko ostatnio opublikowane komentarze. Zobacz wszystkie komentarze!

Gość: gosc |

a kto liczyl straty podczas panicznego odwrotu, i te chłopskie furmanki i martwe konie , jak taka armia mogla się obronicOdpowiedz

Gość: Raw |

Od kiedy to w nazwach państw używa się rusycyzmów? Oficjalna nazwa, w polskim tłumaczeniu, to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli ZSRR, nie żadne ZSRS. Sowiet to po polsku Rada.

Co do tekstu to podstawą nie była organizacja dowodzenia a brak doktryny, który skutkował całkowitym niezrozumieniem między NW a podległymi mu dowódcami armii, w tym dwóch najważniejszych czyli A. "Łódź" i A. "Kraków", którzy w ogóle nie rozumieli czego wymaga od nich NW. Szylling nie trzymał lewego skrzydła tylko ruszył do odwrotu (na rozkaz NW), a Rómmel starał się stworzyć warunki do bitwy, której nie chciał NW. Obie decyzje dowódców armii miały skutki dla planu katastrofalne. Co więcej to niezrozumienie sięgało i innych armii, w tym A. "Poznań", której dowódca chciał stworzyć warunki do tej samej bitwy co Rómmel. Stachiewicza to zostawcie jednak trochę, bo facet miał ledwie gen. bryg. i nie miał kompetencji jako szef SG WP ani starszeństwa żeby Rómmlowi czy innym dowódcom armii rozkazywać, czy też ich sądzić. Miał za to Stachiewicz spore zasługi organizacyjne i modernizacyjne - dzięki niemu armia w ogóle wyszła w pole.Odpowiedz

@ Gość: Raw
Mnie też razi używanie Związku Sowieckiego, będące przecież zbrodnią na polszczyźnie. Niedawno przeczytałem, że kiedyś kardynał Wyszyński zwrócił uwagę na to Nowakowi-Jeziorańskiemu, więc przez jakiś czas rozgłośnia RWE używała sformułowania Związek Radziecki, co jednak spotkało się z gromkim potępieniem środowisk emigracyjnych. Odnoszę wrażenie, że mówienie o Związku Sowieckim, zamiast Radzieckim, najczęściej charakteryzuje te osoby, które w okresie PRL niezbyt przykładały się do bycia w opozycji, zaś dziś z olbrzymią odwagą pokazują swój antykomunizm.Odpowiedz

Gość: Marek Baran |

@ bartensteiner
Mine też razi, tym bardziej, iż ZSRR jest oficjalną nazwą przyjętą jeszcze w latach 30. XX w.
Jest jeszcze jeden, prawie już oficjalny (chyba) amerykanizm. Rzecz w zniknięciu z ust polityków - a i generałów niestety też - Wojska Polskiego zastąpionego jakąś "armią". Były już w naszej historii "Armie"; a to np. Hallera a to Krajowa, czy 1 i 2. Żadna z nich nie czuła się całością Wojska Polskiego.Odpowiedz

@ Gość: Raw Od kiedy to w nazwach państw używa się rusycyzmów? Oficjalna nazwa, w polskim tłumaczeniu, to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli ZSRR, nie żadne ZSRS. Sowiet to po polsku Rada.

- Nazwanie Związek Sowiecki ma specjalny posmak ideologiczny. To w zamiarze mówiącego nie tylko państwo ZSRR, ale także jego obca nam, pejoratywnie odczuwana ideologia, która była główna cecha tego państwa.Odpowiedz

Gość: Polak |

@ Gość: Raw
razi to bolszewików. To właśnie oni zmienili nazwę z Sowietów na Rad bo ich raziło. Nie raziło za to mordować PolakówOdpowiedz

Gość: |

@ Atimes - Atimes nie wyobraża sobie historii wolnej od ideologicznego zacietrzewienia.Odpowiedz

Gość: |

@ Gość: Polak - "prwadziwy Polak" próbuje nam wmówić, że w latach trzydziestych Polską rządzili bolszewicy.Odpowiedz

Gość: Polak |

@ Gość: W latach 30tych używano słowa "sowiecki". Tak jak być powinno.Odpowiedz

Gość: Polak |

@ Gość: masz tu towarzyszu nawet wiki, (choć to)
"W okresie Polski Ludowej stosowanie przymiotnika sowiecki miało wymiar polityczny. Ta bowiem forma była używana przed II wojną światową, a następnie w prasie emigracyjnej oraz publikacjach drugiego obiegu, a zatem według władz komunistycznych była nacechowana pejoratywnie. Starano się więc wyprzeć ją z języka polskiego, zastępując (ułomnym pod wieloma względami synonimem – radziecki."
I nie stosuj tu bolszewickiej historiiOdpowiedz

Gość: Marek Baran |

@ Gość: Polak
Inny cytat z Wiki: "Ponadto można wskazać inny przypadek, gdy stosuje się powszechnie nazwę rodzimą, mianowicie w języku ukraińskim w odniesieniu do ZSRR stosuje się określenie radianśkyj (радянський). Podobnie jak w polszczyźnie, w języku ukraińskim funkcjonują również przymiotniki sowitśkyj (совітський) i sowiećkyj (совєцький)[9]. Są to rusycyzmy uznawane za nacechowane pejoratywnie[10] i pokazujące dystans mówiącego[11].
Wygląda na to iż chcemy być "lepsi" od Ukraińców to jedno. Na pewno (dzisiaj) użycie słowa "sowiecki" jest rodzajem współczesnego Credo - patrzcie, jakim patriotą jestem.Odpowiedz

Gość: Komar |

@ Gość: Polak Dlaczego "radziecki" miałoby być określeniem ułomnym? Słowo "radziecki" pochodzi od słowa "rada". Rady Delegatów Robotniczych (ewentualnie Żołnierskich, albo Chłopskich) były organami władzy tworzonymi oddolnie pod koniec I wojny światowej. Ich rosyjska nazwa to "Sowiety Deputatow", ale powstawały nie tylko w Rosji, także na terenie Polski i Niemiec. W Warszawie działała niemiecka Rada Delegatów Żołnierskich. W pewnym okresie w Rosji rady zostały zdominowane przez bolszewików, którzy wykorzystali je do przejęcia władzy w byłym Imperium Rosyjskim. Określenie "Związek Sowiecki" brzmi tak samo sztucznie, jak sformułowanie "Stany Junajtedowe", albo "Grejtowa Brytania".Odpowiedz


Na temat historii przymiotnika radziecki zastępującego dawne sowiecki była w latach 90. dyskusja naukowa. L. Moszyński sądził, że utworzyła go Wanda Wasilewska dopiero w 1943-4 roku. Po wejściu do praktyki automatycznego przeszukiwania tekstów ustalono, że przymiotnik w tym znaczeniu był używany najwcześniej, jeszcze w Międzywojniu, w środowisku komunistów polskich na Ukrainie. Potwierdza to, że punktem wyjścia kalki był ukraiński przymiotnik radjanśki, który jest podobny i spokrewniony z polskim radziecki, używanym dawniej, już od średniowiecza, w znaczeniu 'związany z radą (np. miejską)'.

Oczywiście dawne sowiecki komuniści zastąpili nowym wyrazem dlatego, że był pejoratywnie nacechowany poprzez określone użycia w propagandzie międzywojennej Polski.Odpowiedz

Gość: Marek Baran |

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Naprawdę już z końcem lat 30. w oficjalnym, urzędowym użyciu w II RP była forma "Radziecki". Jak mawiał jeden z moich starszych kolegów: "pamiętaj, socjalizm niczego nie wymyślił".Odpowiedz

@ Gość: Marek Baran

Ja nie widziałem, autorzy powojennych słowników datujących pojawienie się wyrazów też nie widzieli.Odpowiedz

@ Gość: Marek Baran

Tu jest opisane:

http://www.portal.arcana.pl/Zwiazek-sowiecki-czy-radziecki-sowiety-czy-rady,4294.htmlOdpowiedz

@ Gość: Marek Baran

Kolega zapewne błędnie interpretował skrótowiec Z.S.R.R., który wówczas, pisany zwykle z kropkami, rzeczywiście był powszechny. Rozwiązywano go jednak jako Związek Socjalistycznych Republik Rad, wobec czego nie dowodzi używania przymiotnika radziecki w miejsce sowiecki w języku urzędowym.Odpowiedz

Gość: Marek Baran |

@ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Za baranim uporem powtórzę: "socjalizm niczego nie wymyślił".
A na poparcie tej tezy: " Wiktor Sukiennicki Ewolucja ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w świetle oficjalnych publikacji władzy radzieckiej, cz. 1/Wiktor Sukiennicki, (1937), Wilno 1938.
Pozdrawiam.Odpowiedz

@ Gość: Marek Baran

W moim linku jest napisane, że ten autor jako bodaj jedyny posługiwał się terminem 'radziecki' w obiegu oficjalnym. Komuniści używali go wcześniej.

W leksykologii taka sytuacja jest traktowana jako wspierająca wschodnią proweniencję wyrazu (autor kresowy, kresowe miejsce jego pracy i wydania książki), choć być może Sukiennicki poznał wyraz dzięki drukom komunistycznym, które jako sowietolog zapewne czytywał.Odpowiedz

Gość: Livyatan |

@Ałgust państwo polskie na mocy traktatów i gwarancji miało się bronić 7 dni bo po tym czasie Francja i UK miały nam przyjąć z pomocą. Olali nas - tyle w temacie.Odpowiedz

Gość: Ałgust |

Optymistyczno-patriotyczna propaganda wypisz wymaluj rządy tzw dobrej zmiany dzisiejsza neosanacja tak jak ta przed 39 zaniedbuje armie o buduje mit jej niezwyciężoności!Odpowiedz

Gość: Marek |

Straty Kriegsmarine podane są błędnie , nie jest to tylko jeden trałowiec . - torpedowiec Jaguar - w wyniku kolizji w czasie zajmowania pozycji w nocy przed 1 szym wrzesnia - trałowiec M85 - powszechnie znany fakt - trałowiec ( nie pamiętam nazwy ) jest podany w monografii "wilka" zatopiony w listoadzie na minie - 2 kutry trałowe - również na minach w tym jeden już na wiosnę 1940 (!)Odpowiedz
Paweł Wieczorkiewicz

Ur. 1948, zm. 2009. Wybitny polski historyk, sowietolog, marynista. Zasłużony popularyzator historii. Profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Autor m.in. Historia wojen morskich. T. 1-2, (1995); Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, (2001); Historia polityczna Polski 1935-1945, (2005).

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org