Opublikowano
2015-10-21 21:26
Licencja
Prawa zastrzeżone

I Kongres Archiwów Społecznych i Dzień Darczyńcy w Warszawie

I Kongres Archiwów Społecznych, który odbędzie się 24 października 2015 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w Warszawie będzie podsumowaniem dotychczasowych działań wokół tworzenia sieci archiwów społecznych oraz wytyczeniem planu na najbliższy czas. Tego samego dnia Ośrodek KARTA organizuje, już po raz drugi, Dzień Darczyńcy Pamięci. Wydarzenia pod patronatem Histmag.org.


Kongres Archiwów Społecznych (AS-ów) będzie pierwszym tego typu wydarzeniem, które zgromadzi środowisko archiwistyki społecznej z całej Polski i zakreśli drogi rozwoju dziedziny. Zapadną na nim kluczowe dla AS-ów decyzje, ważne dla ich stabilizacji i współpracy z innymi podmiotami. W Kongresie wezmą udział przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych, które prowadzą archiwa społeczne i chcą swoją przyszłość związać z tą właśnie dziedziną życia publicznego, przedstawiciele archiwów państwowych, bibliotek, instytucji kultury, naukowcy, dziennikarze – zainteresowani tematem.

Archiwa społeczne prowadzą pasjonaci, a zbiory, które gromadzą, mają nie tylko wartość historyczną, ale służą też budowaniu więzi społecznych i międzypokoleniowych. W Polsce działa już ponad 450 takich archiwów. Skąd się bierze ich fenomen i w jakim kierunku podąża ten, coraz liczniejszy, ruch społeczny? - pytają organizatorzy. - Geneza powstawania archiwów społecznych jest różna. Najczęściej najpierw jest pasja, zainteresowanie danym tematem, a potem odkrycie, że nie został dobrze udokumentowany, że jego historia może przepaść, że warto ją popularyzować.

Zafascynowałam się muzyką i postacią skrzypka jazzowego, Zbigniewa Seiferta. Postanowiłam w miarę możliwości zebrać wszystkie materiały, jakie istnieją na jego temat. Godzinami wertowałam magazyny „Jazz Forum” i „Jazz” w Bibliotece na ulicy Rajskiej w Krakowie, a potem w redakcji „Jazz Forum” - mówi Aneta Norek-Skrycka - Zadawałam sobie przy tym cały czas pytanie, jak to możliwe, że tak znakomite, cenne materiały nie są dostępne w Internecie. Wtedy postanowiłam, że trzeba coś z tym zrobić. Tak powstała Fundacja im. Zbigniewa Seiferta i portal polishjazzarch.com, na którym obecnie znajduje się 32 tys. obiektów: czasopism, dokumentów, plakatów, programów koncertów, często unikatowych, niedostępnych nigdzie indziej.

Tego typu archiwów jest w Polsce dużo – w bazie na portalu www.archiwa.org, zarejestrowane są obecnie 453. Pozornie nic tych organizacji nie łączy, w rzeczywistości jednak mają wiele wspólnego. Wszystkie prowadzą w ramach swojej działalności archiwa społeczne i zostały powołane do życia, przez pasjonatów, dla których odkrywanie historii i tożsamości lokalnej czy poznawanie historii jakiejś grupy społecznej ma bezcenną wartość. - informują organizatorzy kongresu.

Kongres odbywa się w szczególnym momencie – w przededniu ważnych dla wszystkich polskich AS-ów zmian – dotyczących prawnego ich usankcjonowania, otwierania się możliwości finansowania ich pracy oraz szansy na profesjonalizację. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie, które zgromadzi środowisko archiwistyki społecznej z całej Polski i nakreśli drogi rozwoju dziedziny. Zapadną na nim kluczowe dla AS-ów decyzje, ważne dla ich stabilizacji i współpracy z innymi podmiotami.

Na Kongresie:

  • zaprezentują się archiwa społeczne z różnych regionów, o różnorodnych zainteresowaniach i pomysłach na własną aktywność – będzie można także poznać ich twórców;
  • przedstawione zostaną założenia nowego sposobu finansowania archiwów społecznych, a zarazem obecność AS-ów w nowym prawie archiwalnym;
  • zaprezentowana zostanie koncepcja wzmocnienia i integracji AS-ów z całej Polski poprzez zawiązanie ich sieci oraz tworzenia grupy ekspertów wspierających ten ruch;
  • środowisko AS-ów przyjmie wypracowaną wspólnie Kartę Zasad Archiwów Społecznych;
  • udostępniony zostanie darmowy program do opracowywania zbiorów – Otwarty System Archiwizacji (OSA);
  • przedstawieni i uhonorowani zostaną ofiarodawcy zbiorów archiwalnych – zaprezentowana idea Dnia Darczyńcy Pamięci.

I Kongres Archiwów Społecznych organizuje Ośrodek KARTA we współpracy z gospodarzem miejsca − Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w ramach projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce". Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Dzień Pamięci

Tego samego dnia Ośrodek KARTA organizuje o godz. 14:30 w POLIN, już po raz drugi, Dzień Darczyńcy Pamięci, aby uhonorować osoby, które przekazują swoje zbiory – cenne świadectwa historii.

Historia prywatna wydobyta z szuflady, zdjęcia, zapiski, pamiątki. Przekazane przez darczyńców, gromadzone, opracowane, digitalizowane i upowszechniane – tworzą zasób i bogactwo archiwów społecznych. To dzięki takim ludziom zasób archiwalny Ośrodka co roku powiększa się o tysiące stron dokumentów, o wspomnienia i dzienniki z czasów I i II wojny światowej, korespondencję z zesłania w głąb Związku Radzieckiego i z niemieckich obozów jenieckich, spuścizny naukowców, a także wydawnictwa II obiegu czy dokumenty prywatne, będące doskonałym źródłem do badań życia w PRL. I wreszcie niezliczone fotografie z rodzinnych albumów i spuścizn fotografów z całego XX wieku – tak różne, jak różne były losy ich autorów i fotografowanych osób. Taki proces tworzenia zasobu, proces utrwalania „pamięci” dotyczy wielu archiwów społecznych. - informują organizatorzy. - W tym roku podziękowanie złożymy 60 darczyńcom kolekcji archiwalnych przekazanych KARCIE, ale chcielibyśmy, aby Dzień Darczyńcy Pamięci stał się świętem całego ruchu archiwów społecznych i był organizowany przez wszystkie archiwa – bez określania z góry konkretnej daty – w ważnych dla nich momentach, aby był sposobem wyrażania wdzięczności tym, dzięki którym archiwa żyją i wzbogacają się o nowe zbiory.

Honorowymi ambasadorami akcji zostali: pisarka i dziennikarka Katarzyna Grochola, pisarka Agata Tuszyńska, pisarz Wojciech Widłak wszyscy związani z „Kartą” w czasach jej podziemnej działalności oraz dziennikarz Jerzy Kisielewski, współpracujący z Ośrodkiem, stały partner Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Symbolem stal się kwiat słonecznika – w którym wiele drobin, wiele małych ziaren składa się na piękno kwiatu.

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Mat. pras.

Ten news powstał w oparciu o informację prasową lub inne materiały poddane opracowaniu redakcyjnemu.

Maciej Zaremba

Redaktor naczelny Histmag.org. Absolwent historii i student politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią nowożytną Polski, zwłaszcza życiem codziennym, publicznym i wojskowym społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej oraz stosunkami polsko-moskiewskimi w XVI i XVII wieku. Wielbiciel gier video i literatury fantasy. Uważa, że historię należy popularyzować za pomocą wszelkich dostępnych środków popkultury, takich jak filmy, seriale, muzyka czy gry.

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org