Opublikowano
2011-03-02 00:13
Licencja
Wolna licencja

Historia okiem metodologa

Czy można dotknąć historii? Jakie miejsce w refleksji o przeszłości zajmują zwierzęta i rzeczy? Czy biologia to nauka użyteczna dla historyka? Czym jest historia ratownicza? O problemach współczesnej humanistyki w kontekście przyszłości nauki historycznej opowie prof. Ewa Domańska.


Klub Krytyki Politycznej w Łodzi zaprasza na spotkanie zatytułowane Historia a główne problemy współczesnej humanistyki. Spotkanie rozpocznie się 3 marca o godz. 17 w Sali Rady Wydziału Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a). Wykład prof. Ewy Domańskiej zostanie zwieńczony dyskusją z udziałem zaproszonych gości – prof. Rafała Stobieckiego i dr. Tomasza Majewskiego.

Ewa Domańska to historyk historiografii i metodolog historii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting professor w Stanford University. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół angloamerykańskiej teorii historiografii, posthumanistyki oraz traseologii; autorka książek Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Historie niekonwencjonalne oraz szeregu artykułów; członek Rady Redakcyjnej pisma „Historyka”.

O metodologii historii w „Histmag.org”:

Korekta: Agnieszka Kowalska

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Mat. pras.

Ten news powstał w oparciu o informację prasową lub inne materiały poddane opracowaniu redakcyjnemu.

Katarzyna Nowak

Studentka historii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org