Opublikowano
2013-09-24 11:41
Licencja
Wolna licencja

„Jak opisywać historię KPN” - dyskusja po publikacjach w Histmag.org

Przełom lipca i sierpnia tego roku stał na naszym portalu pod znakiem burzliwej dyskusji na temat historii Konfederacji Polski Niepodległej. 16 września w Biurze Edukacji Publicznej IPN zorganizowano specjalną debatę na temat problemów badawczych historii KPN, w której udział wzięli autorzy publikacji w Histmag.org oraz doświadczeni historycy dziejów najnowszych. Zapis wideo panelu można obejrzeć online.


Dyskusję rozpoczął tekst Grzegorza Wołka pt. Konfederacja Polski Niepodległej - geneza i działalność do wprowadzenia stanu wojennego, opublikowany wcześniej w pracy zbiorowej Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, wydanej przez Europejskie Centrum Solidarności.

11 listopada 1981 - wiec współorganizowany przez KPN na Placu Matejki w Krakowie przy symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnierza (fot. Romana Kahl-Stachniewicz; Creative Commons Uznanie autorstwa–na tych samych warunkach 3.0 niezlokalizowana).

Tekst wywołał kontrowersje, dyskusję w komentarzach oraz publikację polemiczną autorstwa Macieja Gawlikowskiego, zatytułowaną Widmo Reniaka krąży po IPN-ie. W kolejnych dniach na zarzuty Gawlikowskiego odpowiedział autor tekstu otwierającego dyskusję, wkrótce zaś do drugiego tekstu Wołka ustosunkował się również jego polemista.

Podsumowaniem tej polemiki stała się debata zorganizowana w BEP IPN 16 września. Obok Grzegorza Wołka i Macieja Gawlikowskiego wzięli w niej udział także prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, Marcin Kasprzycki, Mirosław Lewandowski i dr Grzegorz Waligóra. Cieszę się, że doszło do takiego spotkania bo myślę, że warto takie próby podejmować i one nie służą temu, byśmy tutaj doszli do jednomyślności, bo historii się nie tworzy i nie buduje przez osiąganie jednomyślności - powiedział na otwarcie dyskusji prowadzący ją prof. Antoni Dudek. Nagranie prezentujące jej przebieg, przygotowane przez IPN TV, umieszczamy poniżej:


Gość: Mirosław Lewandowski |

Prof. Antoni Dudek wystąpił, niestety, w roli moderatora dyskusji i w tej sytuacji dla mnie najciekawszy był głos prof. Andrzeja Friszke, którzy rzadko wypowiada się nt. KPN. Polecam jego opinie, w których odpowiada on na pytania: czy przynależność Leszka Moczulskiego do PPR/PZPR w wieku 18-20 lat ma znaczenie dla oceny jego późniejszej działalności oraz czy analiza zachowanych papierów SB dot. TW "Lecha" (zakładając ich autentyczność) daje podstawy do uznania, że Leszek Moczulski współpracował z SB? M.zd. interesująca była także wymiana zdań nt. kontaktów opozycji przedsierpniowej z obozem władzy (prof. Friszke, dr Waligóra, Maciej Gawlikowski i ja). Do spotkania doszło z inicjatywy Dyrektora BEP dr. Andrzeja Zawistowskiego i być może jest ono zapowiedzią nowego podejścia IPN do problemów związanych z badaniami nad historią najstarszej antykomunistycznej i niepodległościowej partii politycznej w bloku wschodnim (licząc od czasów stalinowskich). Wątpliwości dot. efektów pracy Grzegorza Wołka nad KPN nie zostały, niestety, rozwiane. Autor nie podtrzymywał swoich niesłychanych tez, jednak verba volant, scripta manent - bez pisemnego i jednoznacznego wycofania się z twierdzeń, które zostały sformułowane na piśmie, trudno uznać sprawę za załatwioną.Odpowiedz
Tomasz Leszkowicz

Redaktor naczelny Histmag.org, członek redakcji merytorycznej portalu od października 2006 roku. Doktorant w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Instytutu Historycznego i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW. Specjalizuje się w historii dwudziestego wieku (ze szczególnym uwzględnieniem PRL), interesują go też dzieje Niemiec i historia wojskowości. Z uwagą śledzi zagadnienia związane z pamięcią i tzw. polityką historyczną (dawniej i dziś). Publikował m.in. w „Mówią Wieki”, „Uważam Rze Historia”, „Pamięci.pl” oraz „Dziejach Najnowszych”. Stały współpracownik tygodnika polonijnego „Monitor” z Chicago. Oprócz historii pasjonuje go rock i poezja śpiewana, jest miłośnikiem kabaretów, książek Ryszarda Kapuścińskiego i Hansa Helmuta Kirsta oraz gier z serii Europa Universalis.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org