Opublikowano
2013-09-24 11:41
Licencja
Wolna licencja

„Jak opisywać historię KPN” - dyskusja po publikacjach w Histmag.org

Przełom lipca i sierpnia tego roku stał na naszym portalu pod znakiem burzliwej dyskusji na temat historii Konfederacji Polski Niepodległej. 16 września w Biurze Edukacji Publicznej IPN zorganizowano specjalną debatę na temat problemów badawczych historii KPN, w której udział wzięli autorzy publikacji w Histmag.org oraz doświadczeni historycy dziejów najnowszych. Zapis wideo panelu można obejrzeć online.


Dyskusję rozpoczął tekst Grzegorza Wołka pt. Konfederacja Polski Niepodległej - geneza i działalność do wprowadzenia stanu wojennego, opublikowany wcześniej w pracy zbiorowej Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, wydanej przez Europejskie Centrum Solidarności.

11 listopada 1981 - wiec współorganizowany przez KPN na Placu Matejki w Krakowie przy symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnierza (fot. Romana Kahl-Stachniewicz; Creative Commons Uznanie autorstwa–na tych samych warunkach 3.0 niezlokalizowana).

Tekst wywołał kontrowersje, dyskusję w komentarzach oraz publikację polemiczną autorstwa Macieja Gawlikowskiego, zatytułowaną Widmo Reniaka krąży po IPN-ie. W kolejnych dniach na zarzuty Gawlikowskiego odpowiedział autor tekstu otwierającego dyskusję, wkrótce zaś do drugiego tekstu Wołka ustosunkował się również jego polemista.

Podsumowaniem tej polemiki stała się debata zorganizowana w BEP IPN 16 września. Obok Grzegorza Wołka i Macieja Gawlikowskiego wzięli w niej udział także prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, Marcin Kasprzycki, Mirosław Lewandowski i dr Grzegorz Waligóra. Cieszę się, że doszło do takiego spotkania bo myślę, że warto takie próby podejmować i one nie służą temu, byśmy tutaj doszli do jednomyślności, bo historii się nie tworzy i nie buduje przez osiąganie jednomyślności - powiedział na otwarcie dyskusji prowadzący ją prof. Antoni Dudek. Nagranie prezentujące jej przebieg, przygotowane przez IPN TV, umieszczamy poniżej:

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Gość: Mirosław Lewandowski |

Prof. Antoni Dudek wystąpił, niestety, w roli moderatora dyskusji i w tej sytuacji dla mnie najciekawszy był głos prof. Andrzeja Friszke, którzy rzadko wypowiada się nt. KPN. Polecam jego opinie, w których odpowiada on na pytania: czy przynależność Leszka Moczulskiego do PPR/PZPR w wieku 18-20 lat ma znaczenie dla oceny jego późniejszej działalności oraz czy analiza zachowanych papierów SB dot. TW "Lecha" (zakładając ich autentyczność) daje podstawy do uznania, że Leszek Moczulski współpracował z SB? M.zd. interesująca była także wymiana zdań nt. kontaktów opozycji przedsierpniowej z obozem władzy (prof. Friszke, dr Waligóra, Maciej Gawlikowski i ja). Do spotkania doszło z inicjatywy Dyrektora BEP dr. Andrzeja Zawistowskiego i być może jest ono zapowiedzią nowego podejścia IPN do problemów związanych z badaniami nad historią najstarszej antykomunistycznej i niepodległościowej partii politycznej w bloku wschodnim (licząc od czasów stalinowskich). Wątpliwości dot. efektów pracy Grzegorza Wołka nad KPN nie zostały, niestety, rozwiane. Autor nie podtrzymywał swoich niesłychanych tez, jednak verba volant, scripta manent - bez pisemnego i jednoznacznego wycofania się z twierdzeń, które zostały sformułowane na piśmie, trudno uznać sprawę za załatwioną.Odpowiedz
Tomasz Leszkowicz

Redaktor działu naukowego, członek redakcji merytorycznej portalu od października 2006 roku, redaktor naczelny Histmag.org od grudnia 2014 roku do lipca 2017 roku. Doktorant w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Instytutu Historycznego i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW. Specjalizuje się w historii dwudziestego wieku (ze szczególnym uwzględnieniem PRL), interesuje się także społeczno-polityczną historią wojska. Z uwagą śledzi zagadnienia związane z pamięcią i tzw. polityką historyczną (dawniej i dziś). Publikował m.in. w „Mówią Wieki”, „Uważam Rze Historia”, „Pamięci.pl”, „Polityce” oraz „Dziejach Najnowszych”. Oprócz historii pasjonuje go rock i poezja śpiewana, jest miłośnikiem kabaretów, książek Ryszarda Kapuścińskiego i Hansa Helmuta Kirsta oraz gier z serii Europa Universalis.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org