Autor: Dariusz Wierzchoś
Tagi: Reportaże/relacje, Historia kobiet, Książki, Naukowcy
Opublikowany: 2010-01-12 23:46
Licencja: wolna licencja

Raz jeszcze o samoorganizowaniu się kobiet. V Feministyczny Salon Historyczny

W dniu 7 stycznia 2010 roku, odbyło się piąte spotkanie Feministycznego Salonu Historycznego. Rozmawiano z Agnieszką Janiak-Jasińską i Katarzyną Sierakowską, redaktorkami II tomu publikacji „Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym)”. Gościły one także na pierwszym spotkaniu FSH przed niemal rokiem. Wówczas pretekstem do dyskusji był pierwszy tom tej samej publikacji.
REKLAMA

Tym razem praca stała się punktem wyjścia do dyskusji o różnych formach działania kobiet polskich, żydowskich, ukraińskich, a także z ościennej Słowacji i Czech. Rozmowa dotyczyła okresu, na którym skupiono się w drugim tomie „Działaczek...”: czasów po odzyskaniu niepodległości oraz Polski Ludowej. Podczas spotkania poruszono także wątek działalności kobiet we frankistowskiej Hiszpanii i funkcjonowania kobiecych organizacji pozarządowych w Polsce.

Poza redaktorkami tomu, Agnieszką Janiak-Jasińską oraz Katarzyną Sierakowską, w spotkaniu wzięły udział również dwie autorki tekstów zamieszczonych w tomie: Natalia Jarska – autorka rozprawy „Idealne kobiety w służbie państwu. Działalność Sekcji Kobiecej Falangi (Hiszpania 1939-1959)” – oraz Joanna Wawrzyniak, odpowiedzialna za szkic „O rolach kobiet w organizacji mężczyzn – na przykładzie kombatantek (1945-1969)”.

Redaktorki opowiedziały o kulisach powstania II tomu „Działaczek...”. Natomiast zaproszone dwie autorki tekstów przedstawiły tematy swoich artykułów. Szczególne zainteresowania wśród licznie przybyłej publiczności wzbudziło wystąpienie Natalii Jarskiej, która zgromadzonym na spotkaniu opowiedziała o mało znanej w Polsce organizacji. W ciekawy sposób o postrzeganiu kombatantek w Polsce opowiedziała z kolei Joanna Wawrzyniak. Zaprezentowała wyobrażenia kobiety – sanitariuszki oraz kobiety – łączniczki w społeczeństwie polskim i w ZBoWID – Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Po wystąpieniach nastąpiła bardzo żywa dyskusja.

Zobacz też

Zredagował: Kamil Janicki; Fotografie: Dariusz Wierzchoś

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze
Dariusz Wierzchoś
Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Historii Krajów Europy Środkowo-Wschodniej) oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Specjalista w zakresie historii najnowszej Ukrainy i Rosji. Autor książki „Generał Piotr Wrangel - Działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w Rosji”. oraz rozdziału „Krym. Od Scytów do Rosjan” w książce „Źródła Nienawiści: Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych” pod redakcją Kamila Janickiego.

Wszystkie teksty autora

Polecamy artykuł...
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy