Autor: Maciej Adam Pieńkowski
Tagi: Ciekawostki i rocznice, Historia polityczna, Historia wojskowości, XVI-XVII wiek, Polska, Europa Wschodnia, Europa
Opublikowany: 2012-10-18 16:02
Licencja: wolna licencja

Wojna smoleńska (1632–1634): polsko-litewskie przygotowania

Gdy w 1632 roku zmarł polski król, a Rosja obległa Smoleńsk, Rzeczpospolita znalazła się w dużym niebezpieczeństwie. Wojna smoleńska (1632–1634) nie była jednak dla nikogo zaskoczeniem, dzięki czemu udało się odeprzeć atak.
REKLAMA

Okres wojny smoleńskiej przypada na czas trwania nierozwiązanego konfliktu polsko-szwedzkiego, ciągłego zagrożenia turecko-tatarskiego oraz wojny trzydziestoletniej, która ogarnęła Europę Zachodnią. Czynniki te nie mogły pozostać bez wpływu na stosunki Rzeczypospolitej z państwem carów. Ówczesna Europa bowiem funkcjonowała na zasadzie naczyń połączonych – wydarzenia na wschodnim teatrze działań militarno-politycznych miały znaczenie dla państw zachodnich i na odwrót.

![] (https://histmag.org/grafika/articles5/wojna-smolenska-przygotowania/smolensk1634_min_550x339.jpg(Wojna smoleńska (1632–1634))) Kapitulacja Michała Szeina pod Smoleńskiem w 1634 (obraz autorstwa Christiana Melicha, lata 40. XVII wieku)

W 1632 roku, kiedy zmarł długo panujący król Zygmunt III i rozpoczął się okres bezkrólewia, wydawało się, że państwo polsko-litewskie znajduje się w dobrej sytuacji. Rzeczpospolita bowiem nie prowadziła wówczas żadnej wojny i trwał pokój. Były to jednak tylko pozory.

Układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej w przeddzień konfliktu

Sytuacja panująca w Europie była bardzo niebezpieczna dla Rzeczypospolitej i groziła jej wojną na kilka frontów. Atakując Litwę, Moskwa odciągała uwagę Warszawy od spraw niemieckich, co zapewniało Szwedom swobodę działania w Rzeszy. Było oczywiste, że zaangażowanie na wschodzie nie pozwoli polskiemu królowi na udzielenie pomocy swemu jedynemu sojusznikowi, czyli Austrii. Czytaj dalej.

Przygotowania wojenne Rzeczypospolitej

Wojsko polsko-litewskie, jakie zaciągnięto przeciwko Moskwie, różniło się od poprzednich armii Rzeczypospolitej. Zwiększono udział piechoty kosztem kawalerii, wprowadzono autorament narodowy oraz cudzoziemski. Wysiłek mobilizacyjny Rzeczypospolitej wyniósł 22 000 żołnierzy polsko-litewskich oraz 12 000–15 000 kozaków, zatem łącznie nie więcej niż 37 000 żołnierzy. Czytaj dalej.

Przygotowania strony rosyjskiej

Przed wojną w Rosji przeprowadzono reformy wojskowe, które wyprzedziły nieznacznie analogiczne zmiany w Polsce. Armia carska liczyła na początku 1632 roku 104 000 żołnierzy, a jej stan wzrósł jeszcze tuż przed uderzeniem na Rzeczpospolitą i wyniósł około 120 000 żołnierzy. Na potrzeby wojny zgromadzono także dużą ilość artylerii; dowództwo moskiewskie postanowiło też przeprowadzić remonty fortyfikacji. Czytaj dalej.

Medal upamiętniający polskie zwycięstwo w wojnie smoleńskiej (fot. Maciej Szczepańczyk , na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0)

Polskie i rosyjskie plany kampanii wojennej

Prawdopodobnie Władysławowi IV chodziło o coś więcej niż tylko o demonstrację siły. Władysław Czapliński sądzi, że król polski myślał o osadzeniu na tronie carskim brata Jana Kazimierza, samemu przy tym zamierzał iść na czele wojsk polskich droga lądową w stronę Szwecji, by tam upomnieć się o dziedziczną koronę. Czytaj dalej.

Wojna smoleńska (1632–1634) – zobacz też:

Polecamy e-book Marka Groszkowskiego „Batoh 1652 – Wiedeń 1683. Od kompromitacji do wiktorii”

Marek Groszkowski
„Batoh 1652 – Wiedeń 1683. Od kompromitacji do wiktorii”
Wydawca: PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron: 117
Format ebooków: PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN: 978-83-934630-7-7

Bibliografia

  • Władysław Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
  • William Guthrie, Battles of the Thirty Years War, From White Mountain to Nordlingen, 1618–1635, Greenwood Press, London 2002.
  • Dariusz Kupisz, Smoleńsk 1632–1634, Bellona, Warszawa 2001.
  • Wacław Lipiński, Materiały i źródła do wojny smoleńskiej 1632–1634, „Przegląd historyczno-wojskowy”, t. 2 (1930), s. 119–141.
  • Radosław Lolo, Moskwa, Szwecja i Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. O niektórych tezach w historiografii, [w:] _Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku+, pod red., Ryszarda Skoworona, Societas Vistulana, Kraków 2009.
  • Henryk Wisner, Władysław IV Waza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009.
  • Mirosław Nagielski, Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV 1633–1634, DiG, Warszawa 2006.

Redakcja: Roman Sidorski

Polecamy e-book Marka Groszkowskiego „Batoh 1652 – Wiedeń 1683. Od kompromitacji do wiktorii”

Marek Groszkowski
„Batoh 1652 – Wiedeń 1683. Od kompromitacji do wiktorii”
Wydawca: PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron: 117
Format ebooków: PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN: 978-83-934630-7-7
REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Maciej Adam Pieńkowski
Ur. w 1987 r., doktorant historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2010/2011. Studiował historię w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz na Uniwersytecie Wileńskim. Autor artykułów, edycji źródłowych i recenzji, stały współpracownik portalu historycznego Histmag.org. Związany z ośrodkiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego zajmującym się staropolską wojskowością. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na parlamentaryzmie, kulturze politycznej i wojskowości I Rzeczypospolitej w dobie panowania Wazów. W obszarze jego badań znajdują się również postawy szlachty mazowieckiej. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską poświęconą dwóm sejmom za panowania Zygmunta III z lat 1587–1589.

Wszystkie teksty autora
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy