Autor: Redakcja
Tagi: Internet, Redakcyjne, Akcja: Historia lokalna podlega ochronie, Polska
Opublikowany: 2016-05-10 19:11
Licencja: wolna licencja

„Historia lokalna podlega ochronie” – uzupełniamy bazę inicjatyw

Historia lokalna to ważny element budowania tożsamości „małych ojczyzn” i popularyzacji wiedzy o przeszłości. Chcemy pokazać dobre inicjatywy zajmujące się działalnością w tym obszarze – zgłoś swoją do bazy przygotowanej przez Histmag.org.
REKLAMA

Działasz w organizacji pozarządowej zajmującej się badaniem i popularyzacją lokalnej historii lub ochroną dziedzictwa w Twojej miejscowości? Twoja grupa rekonstrukcyjna upamiętnia przeszłość „małej ojczyzny”? Prowadzisz projekt internetowy (stronę lub profil w mediach społecznościowych), który popularyzuje historię lokalną? Napisz o tym do nas!

Portal Histmag.org stworzył bazę „Historia lokalna podlega ochronie”, mającą na celu pokazanie wartych polecenia inicjatyw dotyczących historii lokalnej.

Wypełnij naszą ankietę i pokaż internautom swoją działalność!

Odpowiedzi w ankiecie należy słać na adres " [email protected]":[email protected]. Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (do informacji twórców bazy) 2. Nazwa inicjatywy 3. Rodzaj (NGO, grupa rekonstrukcyjna, projekt internetowy itp.) 4. Tematyka, którą zajmuje się inicjatywa 5. Miejsce działania (miejscowość/gmina/powiat itp.) 6. Województwo 7. Aktywność (krótki opis) 8. Strona internetowa inicjatywy/kontakt mailowy

Prosimy o dołączenie do ankiety niniejszego oświadczenia:

Oświadczam niniejszym, że:

1) znam i akceptuję postanowienie regulaminu akcji „Historia lokalna podlega ochronie – baza inicjatyw”

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w pkt. 1-8 ankiety, w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3) oświadczam, że zgłaszane dane są prawdziwe i ręczę, że ich publiczne udostępnienie nie naruszy dóbr osobistych innych osób

Regulamin akcji „Historia lokalna podlega ochronie – uzupełniamy bazę inicjatyw”

1. Akcja „Historia lokalna podlega ochronie - uzupełniamy bazę inicjatyw” ma na celu popularyzację historii lokalnej i opracowanie publicznie dostępnej bazy inicjatyw z nią związanych (organizacji pozarządowych, grup rekonstrukcyjnych, projektów internetowych) służącej popularyzowaniu ich działalności i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. Akcja trwa od 10 maja 2016 r. do momentu ogłoszenia na łamach Histmag.org jej zakończenia przez organizatora. Ankieta potrzebna do przygotowania bazy danych zawiera pytania o imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę inicjatywy, jej rodzaj, tematykę, którą się zajmuje, miejsce działania, opis aktywności oraz adres jej strony internetowej lub kontakt mailowy do niej. Nadesłane dane zostaną opracowane w formie bazy danych i umieszczone na stronie internetowej portalu „Histmag.org” (https://histmag.org) w formacie elektronicznym. 2. Administratorem danych, o których mowa w poprzednim punkcie, jest Michał Świgoń PROMOHISTORIA ul. Koźmiana 2/89 01-606 Warszawa. 3. Każdy zgłaszający swoją inicjatywę do bazy danych „Historia lokalna podlega ochronie” wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych przez portal „Histmag.org”, wydawany przez Michał Świgoń PROMOHISTORIA ul. Koźmiana 2/89 01-606 Warszawa w celach niezbędnych do przygotowania bazy danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Jeśli dane kontaktowe (adres e-mail) są identyczne z danymi osobowymi zgłaszającego, zgłaszający udziela zgody na przetwarzanie tych danych przez administratora w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do przygotowania i upublicznienia bazy, o której mowa w punkcie 1. Dane te zostaną upublicznione jako dane kontaktowe prowadzących inicjatywę. Zgłaszający godzi się i przyjmuje do wiadomości, że dane te staną się odtąd powszechnie dostępne w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 4. Administratorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowanej przez niego bazy danych. 5. Każdemu zgłaszającemu przysługuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia zgłoszonych danych. Stosowne żądania należy zgłaszać pod adresem [email protected]">[email protected].">[email protected]. Każdy może żądać usunięcia rekordu, który zawiera dane nieprawdziwe lub jeśli jego opublikowanie narusza poufność jego danych i/lub jego dobra osobiste. 6. Administrator bazy danych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania bazy przez osoby lub podmioty trzecie. Jeśli dane inicjatywy zostały zgłoszone przez osobę nie upoważnioną do ich zgłoszenia lub jeśli nieprawdziwe okazałyby się przesłane wraz z ankietą oświadczenia o tych danych, administrator może żądać od zgłaszającego naprawienia wszelkich spowodowanych tym szkód.

Powyższy artykuł powstał w ramach akcji „Historia lokalna podlega ochronie”:

Zajmujesz się badaniem lub popularyzowaniem historii lokalnej? Jesteś zaangażowany w poświęconą tej tematyce inicjatywę? Wypełnij naszą ankietę i dołącz do przygotowanej przez nas bazy danych.

Właściwa część akcji „Historia lokalna podlega ochronie” trwała na łamach portalu Histmag.org od 16 marca do 30 kwietnia 2016 roku. Choć zakończyliśmy jej główny trzon, to wciąż interesujemy się historią lokalną i ludźmi, którzy się nią zajmują

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Legionów Polskich 41/101
96-300 Żyrardów
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy