22 marca 1940 r. zmarł ks. Bronisław Komorowski

22 marca 1940 r. w obozie Stutthof został rozstrzelany ksiądz Bronisław Komorowski – propagator polskości w Wolnym Mieście Gdańsku, od 1999 r. błogosławiony Kościoła katolickiego.

Ksiądz Bronisław Komorowski – zobacz też: Wielkanoc i początki chrześcijaństwa

Bronisław Komorowski (1889-1940).

Bronisław Komorowski urodził się 25 maja 1889 r. we wsi Barłożno niedaleko Starogardu Gdańskiego, jako syn Jana i Katarzyny Gęczy. Wychowywał się w rodzinie wielodzietnej – był najstarszym spośród trójki rodzeństwa, jego rodzice mieli także dzieci z wcześniejszych małżeństw. Uczęszczał do Collegium Marianum w Pelplinie oraz gimnazjum w Chełmnie, które ukończył w 1910 r. Wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie i w 1914 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Początkowo był wikarym w parafii w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego, w 1915 r. został przeniesiony do Gdańska. Pracę duchowną łączył z działalnością społeczną i patriotyczną. Nie tylko wygłaszał kazania w języku polskim, ale także aktywnie działał na rzecz swoich rodaków w Wolnym Mieście Gdańsku. W latach 20. uczestniczył w staraniach na rzecz budowy kościołów polskich w mieście. W październiku 1937 r. biskup gdański Edward O’Rourke powołał go na stanowisko proboszcza jednej z polskich parafii personalnych, zrzeszających polskich wiernych należących jednocześnie do parafii niemieckich. Decyzja biskupa została oprotestowana przez zdominowany przez nazistów senat Wolnego Miasta. Spowodowało to ustąpienie O’Rourke i cofnięcie decyzji o utworzeniu parafii personalnych. Polski duchowny pełnił również posługę duszpasterską wśród polskich studentów Politechniki Gdańskiej.

Ksiądz Bronisław Komorowski – zobacz też:

Ksiądz Komorowski był aktywny także na polu działalności społeczno-politycznej. W latach 1933-1934 był jedynym przedstawicielem społeczności polskiej w gdańskiej radzie miasta. W 1933 r. startował też w wyborach do parlamentu Wolnego Miasta (Volkstagu). Przez kilka tygodni 1935 r. zasiadał w tym organie po rezygnacji jednego z liderów Polonii Erazma Czarneckiego. Był również aktywnym działaczem Gminy Polskiej, zaangażowanym w rozwiązanie sporu między tą instytucją a Związkiem Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, zakończonym powstaniem wspólnej organizacji polonijnej w 1937 r. Jubileusz posługi duchownej księdza Komorowskiego, który odbył się 2 kwietnia 1939 r., był okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej polskich mieszkańców Wolnego Miasta.

Pomnik bł. ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku (fot. Kuba654, opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0).

1 września 1939 r. duchowny został aresztowany przez Niemców za swoją działalność patriotyczną i uwięziony w gmachu Victoriaschule, wykorzystanym przez hitlerowców jako więzienie przejściowe. Niedługo potem został przeniesiony do nowo powstałego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie przetrzymywano go w ciężkich warunkach i torturowano. W Wielki Piątek 22 marca 1940 r. został rozstrzelany wraz z 66 innymi osobami. Po wojnie jego ciało ekshumowano i pochowano na cmentarzu na Zaspie.

Przeczytaj również:

13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II beatyfikował księdza Bronisława Komorowskiego jako jednego ze 108 męczenników zamordowanych w czasie wojny z nienawiści do wiary. Wspomnienie błogosławionych 108 męczenników obchodzi się w Kościele katolickim 12 czerwca. Bronisław Komorowski posiada pomnik na placu swojego imienia w Gdańsku-Wrzeszczu, jest także patronem gdańskiej Szkoły Podstawowej nr 49 oraz Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Stanisława, w której pełnił posługę duchowną.

Tekst opublikowano pierwotnie 22.03.2012 r.

Polecamy e-book Mateusza Kuryły – „Powaby totalitaryzmu. Zarys historii intelektualnej komunizmu i faszyzmu”

Mateusz Kuryła
„Powaby totalitaryzmu. Zarys historii intelektualnej komunizmu i faszyzmu”
Wydawca: PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron: 116
Format ebooków: PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN: 978-83-65156-23-5

Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze
Tomasz Leszkowicz
Doktor historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor działu naukowego, członek redakcji merytorycznej portalu od października 2006 roku, redaktor naczelny Histmag.org od grudnia 2014 roku do lipca 2017 roku. Specjalizuje się w historii dwudziestego wieku (ze szczególnym uwzględnieniem PRL), interesuje się także społeczno-polityczną historią wojska. Z uwagą śledzi zagadnienia związane z pamięcią i tzw. polityką historyczną (dawniej i dziś). Autor artykułów w czasopismach naukowych i popularnych. W czasie wolnym gra w gry z serii Europa Universalis, słucha starego rocka i ogląda seriale.

Wszystkie teksty autora

Polecamy artykuł...
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy