Matura historia 2021 – test: odpowiedzi, rozwiązania

opublikowano: 2021-02-10 21:22— aktualizowano: 2021-05-17 10:09
wolna licencja
poleć artykuł:
Matura historia 2021 - znajdziesz tu arkusze oraz gotową, pełną listę odpowiedzi i rozwiązania części testowej – poziom rozszerzony. Mamy już wszystkie odpowiedzi do części testowej! Sprawdź jak poszedł Ci test na maturze z historii!
REKLAMA

Matura historia 2021 arkusze CKE:

Arkusz: LINK

Matura z historii 2021 – wszystkie odpowiedzi do testu:

Zadanie 1

Babilon

B

Zadanie 2

Mapa przedstawia mapę imperium rzymskiego po wydarzeniu opisanym w źródle

Uzasadnienie: Na mapie zaznaczona jest prowincja Afryka, w której leżała Kartagina. Oznacza to, że mapa przedstawia imperium rzymskie po podboju Kartaginy.

Zadanie 3

Zaprezentowana na ilustracji budowla posiada kolumny – element charakterystyczny zarówno dla budowli rzymskich jak i greckich.

Zaprezentowana na ilustracji budowla posiada tympanon – element charakterystyczny zarówno dla budowli greckich jak i rzymskich.

Zadanie 4

Rozstrzygnięcie: B

Uzasadnienie: Mapa przedstawia podboje arabskie, natomiast na obrazku B u góry widoczny jest alfabet arabski i charakterystyczną sztukę meczetową

Zadanie 5

B

Uzasadnienie: Walki o Miśnie i Łużyce odbyły się w czasach Henryka II, po śmierci Ottona III.

Zadanie 6

 • 6.1.

Rozstrzygnięcie – Nie

Uzasadnienie – W tekście mowa jest o przekazaniu korony węgierskiej Władysławowi w 1440 roku, a pierwsza unia polsko-węgierska miała miejsce w 1370 roku, kiedy na Wawelu koronowano Ludwika Węgierskiego.

 • 6.2.

Mowa o zagrożeniu najazdem ze strony Turków Osmańskich. W walkach z Turkami zginął później opisywany w tekście Władysław III Warneńczyk.

Zadanie 7

Rozstrzygnięcie A

Uzasadnienie: Budowla przedstawiona na ilustracji reprezentuje styl gotycki, natomiast ilustracja A przedstawia gotyckie wnętrze. Świadczy o tym m.in. charakterystyczna strzelistość wysokie smukłe okna ozdobione witrażami, sklepienie krzyżowo-żebrowe czy zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli.

Zadanie 8

 • 8.1.

Źródło 1 Nazwa państwa: Węgry Nazwa dynastii: Andegawenowie

Źródło 2 Nazwa państwa: Litwa Nazwa dynastii: Giedyminowicze

 • 8.2.

Rozstrzygnięcie: Późniejsze wydarzenie opisuje źródło 2

REKLAMA

Uzasadnienie: Władysław Jagiełło zasiadł na tronie Polski później, niż Ludwik Węgierski.

Zadanie 9

 • 9.1.

Rozstrzygnięcie A

Uzasadnienie: W tekście mowa o tym, że zakon był poddany wprost papieżowi, natomiast na ilustracji widzimy zakonników klęczących przed papieżem. Ponadto tekst sugeruje, że mowa tutaj mowa o jezuitach, którzy powstali na fali kontrreformacji i skupiali się m.in. na walce z luteranami, krzewieniu nauki i zagranicznych misjach (np. do Ameryki).

 • 9.2

B, Ignacy Loyola

Zadanie 10.

 • 10.1

A. Karol X Gustaw

B. Zygmunt III Waza 3. Władysław IV

 • 10.2

F, F, P

Zadanie 11.

Okazywanie patriotyzmu i oddania dla Rzeczypospolitej, rozbudowana retoryka klasyczna dla dzieł sarmackich.

Zadanie 12.

 • 12.1

Targowickiej, są wspomniani czołowi Targowiczanie (np. Szczęsny Potocki), wzmianka o "nowej form rządu" i narzuceniu sukcesji rządu, co odwołuje się do konstytucji 3 maja

 • 12.2

liberum veto, wolna elekcja

Zadanie 13.

B, jest to mapa księstwa Warszawskiego (co można rozpoznać np. po tym, że posiada Kraków i Poznań), które na mocy konstytucji z 1807 trzymał saski król, Fryderyk August Wettin.

Zadanie 14.

 • 14.1

Wiosna Ludów, 1848

 • 14.2

Tak, ponieważ na mapie jest zaznaczony Frankfurt, gdzie był zwołany parlament

Zadanie 15.

Tak, w obu źródłach jest mowa o autonomii galicyjskiej, czego dowodzi szeroki zakres swobód wymieniony w źródle nr 2 i wynalazek Łukasiewicza, który pochodził z tego zaboru.

Zadanie 16.

W świetle obu źródeł, Stany Zjednoczone miały być drugą szansą dla imigrantów z Europy, zmęczonych biedą i represyjnym prawami, a którzy mogli tam spełnić swój „amerykański sen”.

Zadanie 17.

Telegraf.

Prostsza komunikacja, która przyśpieszyła przepływ wiadomosci na skalę globalną. Miał to wpływ m.in. na rozwój prasy, która mogła łatwiej pozyskać informacje. Ponadto, telegraf stosowano również w wojsku, co ułatwiało przepływ rozkazów, meldunków itd.

Zadanie 18.

18.1 C

18.2 TAK, ponieważ opinia w źródle 3. jest krytyczna wobec proklamacji, wyraża przekonanie, że autorom proklamacji zależy jedynie na pozyskaniu Polaków do swoich sił zbrojnych, co też wyrażone jest na karykaturze – postać uosabiająca Polskę ma zakneblowane usta i łańcuchy na rękach.

REKLAMA

Zadanie 19

19.1 NIE, plakat nr 1 odnosi się do okresu plebiscytów i postań śląskich (1919-1921), a plakat nr 2 dotyczy roku 1946 r., jest to antyniemiecki plakat nawiązujący do referendum ludowego, w którym obywatele mieli zdecydować czy są za likwidacją Senatu, nacjonalizacją przemysłu oraz reformą rolną i granicą zachodnią na Odrze i Nysie.

19.2 A

Zadanie 20

Hiperinflacja w Republice Weimarskiej w roku 1923, przyczyny: Aby zdobyć finansowanie na wewnętrzne wydatki, a jednocześnie spłatę reparacji wojennych i innych zobowiązań traktatu wersalskiego, rząd niemiecki zaczął dodrukowywać pieniądze na ogromną skalę, co doprowadziło do hiperinflacji.

Zadanie 21

C

Uzasadnienie: Na strojach Niemek znajduje się charakterystyczna swastyka - symbol państwowy III Rzeszy

Zadanie 22

 • 22.1 ponieważ sugeruje, że za zbrodnię katyńską odpowiadają Niemcy („ofiarom faszyzmu”, „rozstrzelanym przez hitlerowców),
 • 22.2 ponieważ zbrodnia katyńska miała miejsce w 1940 r., a nie jak na plakacie – w 1941r.

Zadanie 23

23.1 gen. Władysław Sikorski

23.2 Jan Karski, a właściwie Jan Kozielewski, jako emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, odegrał istotną rolę w ujawnieniu informacji o Holocauście. Po pseudonimem (Jan Karski) dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta, a także do obozu przejściowego w Izbicy, z którego Żydzi kierowani byli do obozów zagłady oraz sporządził raport z tej szczególnej wizyty. Następnie swoją relacje naocznego świadka przedstawił aliantom – spotkał się m.in. msz rządu brytyjskiego Anthonym Edenem oraz z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem, jak również przedstawicielami amerykańskich organizacji żydowskich.

Zadanie 24

Fragment A - Węgry, 1956 Fragment B – Czechosłowacja, 1968

REKLAMA

Zadanie 25

 • 25.1. Jesień Ludów, rok 1989, upadek komunizmu w Europie Wschodniej, „drugi cud nad Wisłą”
 • 25.2. Od lutego do kwietnia 1989 r. trwały Obrady Okrągłego Stołu – negocjacje prowadzone przez przedstawicieli władz PRL, demokratycznej opozycji i władz kościelnych. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii, które otworzyło drogę do transformacji ustrojowej. Jego następstwem były częściowo wolne wybory z 4 czerwca 1989 r., w których Polacy odrzucili komunizm, co doprowadziło do transformacji politycznej i gospodarczej.

Matura historia 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Polecamy e-book pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek „Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”

praca zbiorowa pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek
„Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”
cena:
11,90 zł
Wydawca:
PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron:
183
Format ebooków:
PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN:
978-83-65156-44-0
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone