Autor: Redakcja
Tagi: Wydarzenia, Książki, Naukowcy, Doktoranci, Studenci, II wojna światowa
Opublikowany: 2020-04-16 07:25
Licencja: wolna licencja

Wirtualne Targi Historyczne 2020: II wojna światowa

Trwają Wirtualne Targi Historyczne. Publikacje prezentowane w ramach wspomnianego przedsięwzięcia zostały podzielone na 5 kategorii: starożytność i średniowiecze, nowożytność i XIX wiek, wiek XX (bez II wojny światowej), II wojna światowa oraz publikacje przekrojowe. Poniżej prezentujemy listę publikacji z zakresu II wojny światowej.

Uwaga, Targi zakończyły się. Ceny promocyjne podane przez wydawców mogą już być nieaktualne.

Zobacz także:

Oto publikacje prezentowane w ramach Wirtualnych Targów Historycznych:

Michał Krupa
„Płytkie groby na Syberii”
35,92 zł
Wydawca: Dom Wydawniczy Rebis

Książka dostępna również jako ebook w cenie 30,32 zł: LINK

Historia życia Michała Krupy to niezwykła opowieść o woli przetrwania człowieka w obliczu drastycznych przeciwności losu. Autor daje świadectwo sadyzmu Stalina i opresyjności reżimu, który stworzył. W 1939 roku został aresztowany we wschodniej Polsce, wówczas okupowanej przez ZSRR, i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piekło zaczęło się dla niego od przesłuchań i tortur w osławionym więzieniu śledczym na moskiewskiej Łubiance. Uznany za winnego, został zesłany na Syberię do łagru Peczora. Niemalże cudem zdołał się wydostać z łagru w ogólnym chaosie, który zapanował po niemieckiej inwazji na Związek Radziecki. Odbył morderczą podróż z Syberii do Afganistanu, gdzie wreszcie znalazł się w bezpiecznym miejscu.

Maciej Bernhardt
„Z Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego”
24,00 zł
Wydawca: Histmag

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 8,90 zł: LINK

„Z Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego” to niezwykły, rzetelny i emocjonujący opis tego, jak wyglądało powstanie warszawskie, życie przed wojną i podczas okupacji, a także lata powojenne, widziane oczyma jednego z jego uczestników. Fragmenty wspomnień prof. Bernhardta spotkały się z żywym zainteresowaniem dziesiątek tysięcy ludzi. To jedyna w swoim rodzaju opowieść o życiu przed wojną i podczas okupacji. Relacja niezwykłego człowieka, który w szczery i bezpośredni sposób opowiada o prawdziwych ludziach i emocjach. O perypetiach, które wydają się nieprawdopodobne. Książka, która porusza!

red. Tomasz Domański i Edyta Majcher-Ociesa
„Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945”
19,93 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

W badaniach historycznych na temat polityki okupacyjnej Rzeszy Niemieckiej na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej istotną rolę odgrywają różne aspekty aktywności tzw. policji granatowej – powołanej przez Niemców do życia na terenie Generalnego Gubernatorstwa w grudniu 1939 r. Tych zagadnień dotyka również oddawany do rąk Czytelników tom zatytułowany: Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, pod redakcją Tomasza Domańskiego i Edyty Majcher-Ociesy. Jest on pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez IPN w grudniu 2016 r. W poszczególnych artykułach badacze poruszają szereg węzłowych zagadnień związanych z powstaniem i działalnością policji granatowej w latach 1939–1945 aż do opisu losów funkcjonariuszy po zakończeniu II wojny światowej.

Michał Kalisz, Elżbieta Rączy
„Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939–1945”
29,07 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Publikacja jest pierwszą książką opisującą w sposób syntetyczny zagładę Żydów i złożone relacje polsko-żydowskie w powiecie gorlickim w latach 1939 - 1945. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 2015 r. i spotkało się ogromnym zainteresowaniem czytelników. W pierwszej części publikacji przedstawiono aspekty związane z sytuacją Żydów w powiecie gorlickim pod niemiecką okupacją oraz ich zagładę. Ukazano w niej także negatywne postawy polskich mieszkańców powiatu gorlickiego wobec Żydów, które przyczyniły się do powiększenia ich strat osobowych podczas realizowanego przez Niemców Holocaustu. Część druga dotyczy tej grupy Polaków powiatu gorlickiego, którzy ryzykowali życiem, aby ratować Żydów od śmierci. Oprócz indywidualnych formom ratowania ludności żydowskiej, które były dominujące na terenie powiatu, omówiona została pomoc duchowieństwa oraz żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Tomasz Bereza
„Przesiedleni znad Sanu – zamordowani nad Horyniem. Losy Polaków deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach „oczyszczania” pasa przygranicznego (1940–1944)”
22,07 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Przeprowadzona przez Sowietów wiosną 1940 r. operacja „oczyszczania” z ludzi i budynków przygranicznego pasa strefy okupacyjnej o szerokości 800 m miała charakter przymusowy. W obwodzie drohobyckim planowano usunięcie ponad 36 tys. osób z blisko 90 miejscowości i przysiółków (z wyłączeniem miast). Około 13 tys. mieszkańców, w tym około cztery tysiące Polaków, przesiedlono na Wołyń, lokując ich w domach po deportowanych na Sybir polskich osadnikach albo po dawnych niemieckich kolonistach. Na przełomie lat 1942/1943 banderowska frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej ramię zbrojne - Ukraińska Powstańcza Armia podjęły na Wołyniu szeroką akcję przeciwko Polakom. Fakt, że przesiedleńców dotknęły już represje władz sowieckich, nie miał dla ukraińskich nacjonalistów znaczenia.

Teresa Prekerowa
„Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945”
39,20 zł
Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy

Jak dotąd jedyna syntetyczna, oparta na rzetelnych badaniach źródłowych monografia konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom i jej działalności w Warszawie. Praca ta powstała na początku lat 80. Prezentujemy drugie wydanie książki, które dr Aleksandra Namysło uzupełniła o przedstawienie dorobku badawczego polskiej historiografii w ostatnich 40 latach i wzbogacone o, po raz pierwszy opracowany, życiorys samej Teresy Prekerowej.

Tomasz Łubieński
„Wojna według Karskiego”
28,80 zł
Wydawca: Wydawnictwo Iskry

Książka dostępna jest także jako ebook: LINK

Opowieść o życiu Jana Karskiego, legendarnego kuriera z czasów II wojny światowej, który wchodził do warszawskiego getta i obozu w Izbicy Lubelskiej, przedostawał się przez granicę górami i dotarł nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdał Rooseveltowi relację z sytuacji w okupowanej Polsce i eksterminacji Żydów. Ale oprócz rysu biograficznego autor przedstawia poglądy bohatera książki między innymi na wojnę, Holokaust i Polskę, tę przedwojenną, wojenną i powojenną.

Krzysztof Goluch
„Czerwona zemsta”
25,79 zł
Wydawca: Wydawnictwo Novae Res

Pełna napięcia, poruszająca opowieść o partyzanckiej codzienności. Jest rok 1945. II wojna światowa zbliża się ku końcowi. Jan Walkiewicz, młody żołnierz AK, postanawia się ujawnić i rozpocząć nowe życie u boku kobiety, którą kocha. Wkrótce jednak zostaje aresztowany, a jego ukochana ginie od kuli. Jan ślubuje zemstę i wraca do lasu, gdzie trafia pod komendę Mariana Bernaciaka, pseudonim „Orlik”. Rozpoczyna się brutalna walka z sowietami.

Zoë Waxman
„Kobiety Holocaustu”
23,94 zł
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Tłumaczenie: Joanna Bednarek

Kobiecość, która kulturowo postrzegana jest jako źródło życia, w rękach nazistów zmieniła się w źródło dehumanizacji totalnej. Kobiety w ciąży, matki małych dzieci i opiekunki osób uznanych za niezdolne do ciężkiej pracy – wszystkie wysyłano bezpośrednio do komór gazowych… A nawet jeśli nie zostały wybrane na śmierć, ich szanse na przetrwanie w obozie były drastycznie niższe, niż mężczyzn. Dzięki zeznaniom tych, które przeżyły nazistowskie ludobójstwo oraz historiom tych, po których zostało tylko wspomnienie, Zoë Waxman nie tylko rekonstruuje horror lat 40., ale też pozwala nam na głębsze zrozumienie go i zmusza nas do ponownego przemyślenia roli płci w historii.

Jean Lopez, Olivier Wieviorka
„Mity II wojny światowej (t. 1)”
23,94 zł
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Tłumaczenie: Jerzy Janik
EAN: Lopez, Olivier Wieviorka

Tematyka II wojny światowej wciąż budzi wielkie emocje i jest wdzięcznym polem dla kultury masowej. Obraz tej wojny został nam zaszczepiony jeszcze w jej końcu głównie przez propagandę zwycięskich aliantów. Jednak nie był to obraz jednolity, wersje aliantów zachodnich i Rosjan znacznie się od siebie różniły, nie mówiąc już o punktach widzenia państw przegranych – Niemiec i Japonii. Po 1989 roku nastąpiła weryfikacja wielu faktów, jednak z fałszywymi mitami borykamy się do dziś.

Jean Lopez, Olivier Wieviorka
„Mity II wojny światowej (t. 2)”
23,94 zł
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Tłumaczenie: Jerzy Janik
EAN: Lopez, Olivier Wieviorka

„Mity II wojny światowej” to krytyczne spojrzenie na liczne wytwory propagandy, które z powodzeniem funkcjonują do dzisiaj. Ich podważenie rzuca zupełnie inne światło na przebieg konfliktu i pokazuje, jak trudno jest – nawet po zwycięstwie militarnym – wygrać walkę o historię. Po doskonałym przyjęciu pierwszej części, autorzy bestsellera „Mity II wojny światowej”, wybitni historycy, postanowili zająć się jej kontynuacją.

Iwan Sierow, Aleksandr Jewsiejewicz Hinsztejn
„Tajemnice walizki generała Sierowa”
47,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo REA-SJ

Książka jest dostępna także jako ebook w cenie 61,38 zł: LINK

Ta książka nikogo nie pozostawi obojętnym. Jest to jedyna dostępna osobista relacja generała służb specjalnych ZSRR. Ukazuje zaplecze stalinowskiej polityki z czasów II wojny światowej, techniki działania NKWD i KGB, szczegóły tajnych akcji wywiadu, a także metody i przebieg komunizacji okupowanych po wojnie państw, w tym Polski.

Hans Mommsen
„Ostateczne rozwiązanie”
20,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo RM

Ponad pół wieku po Holocauście wciąż zadajmy sobie pytanie, jak mogło dość do tego tragicznego ludobójstwa. Hans Mommsen, jeden z najważniejszych współczesnych historyków Republiki Federalnej, próbuje tej odpowiedzi udzielić. Autor zapewnia zwartą ogólną interpretację złożonych wydarzeń, które doprowadziły do ​​rozpętania Holokaustu. W tym celu nakreśla konteksty antysemityzmu w Republice Weimarskiej i jego rolę w powstaniu NSDAP.

Elżbieta Isakiewicz
„Piekło ocalonych”
39,20 zł
Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy

„Piekło ocalonych” to wyjątkowy – bo potwierdzony świadectwem intymnych wyznań – obraz relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Na najnowszą książkę autorki składają się 22 opowieści obywateli polskich żydowskiego pochodzenia o tym, w jakich okolicznościach zostali uratowani z rąk hitlerowskiego okupanta przez swoich sąsiadów, przyjaciół i przypadkowo spotkanych nieznajomych. Są tu wyznania skromne i ciche, niemal poetyckie, są też opisy akcji na miarę dobrze skrojonego dramatu czy wręcz scenariusza sensacyjnego filmu – wszystkie poruszające autentyzmem realiów.

Renata Piątkowska
„Dzieci, których nie ma”
18,80 zł
Wydawca: Wydawnictwo Literatura

Książka jest dostępna także jako ebook w cenie 11,72 zł: LINK

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt – obóz po dziś dzień mało znany, nadal leży poza granicami naszej świadomości, naszego poznania, a nawet naszej wyobraźni… To miejsce, w którym prawo chroniące dzieci umarło z chwilą jego powstania. (…) Jakakolwiek ocena jest zbędna, słowa zbyt słabe, by oddać bestialstwo, bezmiar cierpienia i krzywdy, jakich doznały dzieci w łódzkim obozie przy ulicy Przemysłowej. Nie wolno nam dopuścić, by to, co się wydarzyło w obozie dla polskich dzieci w Łodzi, poszło w zapomnienie.

Agnieszka Janiszewska
„Podróż do Carcassonne Tom II”
17,99 zł
Wydawca: Wydawnictwo Novae Res

Iwona, nieślubna córka Natalii, podejmuje decyzję o wyjściu za mąż, mimo że zdaje sobie sprawę, że nie będzie to związek pełen miłości. Rozgoryczona postawą swojej matki, która nie cieszy się z uzyskanego przez nią podczas tajnych kompletów świadectwa dojrzałości, rozpoczyna nowe życie w okupowanej przez Niemców Warszawie. Kiedy w 1944 roku otrzymuje od Natalii list, postanawia powrócić do rodzinnego miasta. Tymczasem wybucha Powstanie Warszawskie...

Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Polecamy artykuł...
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy