Wirtualne Targi Historyczne 2020: XX wiek (bez II wojny światowej)

Trwają Wirtualne Targi Historyczne. Publikacje prezentowane w ramach wspomnianego przedsięwzięcia zostały podzielone na 5 kategorii: starożytność i średniowiecze, nowożytność i XIX wiek, wiek XX (bez II wojny światowej), II wojna światowa oraz publikacje przekrojowe. Poniżej prezentujemy listę publikacji z zakresu XX wieku (bez II wojny światowej).

Uwaga, Targi zakończyły się. Ceny promocyjne podane przez wydawców mogą już być nieaktualne.

Zobacz także:

Oto publikacje prezentowane w ramach Wirtualnych Targów Historycznych:

Katarzyna Uczkiewicz
„Kwartalnik Pamięć i Przyszłość” Nr 47 (1/2020)
9,00 zł
Wydawca: Centrum Historii Zajezdnia

Dziś, zatrzymani w domach przez epidemię koronawirusa, marzymy o choćby krótkiej podróży. Spójrzmy więc na zagadnienie z perspektywy tych, dla których podróż była niechcianą koniecznością, a często stała się życiową traumą. Przyjrzyjmy się miastom, które 75 lat temu, zniszczone działaniami zbrojnymi i pozbawione infrastruktury komunikacyjnej, przyjmowały dziesiątki tysięcy nowych mieszkańców. Najnowszy numer kwartalnika poświęcamy pojazdom szynowym – pociągom i tramwajom. Obok artykułów o przesiedleniach publikujemy także teksty o pociągach pancernych i bałtyckim Orient Ekspresie. Zajmujemy się również tramwajami i ich znaczeniem dla organizacji życia w powojennych miastach Ziem Zachodnich i Północnych, zaglądamy na wrocławskie dworce kolejowe i do Jaworzyny Śląskiej, gdzie „parowozy mają dusze”.

Łukasz Kamiński, Petr Blazek, Grzegorz Majewski
„Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”
22,00 zł
Wydawca: Centrum Historii Zajezdnia

To opowieść o idei, która połączyła m.in. Adama Michnika, Antoniego Macierewicza i Václava Havla. O nielegalnych spotkaniach na szlakach pogranicza polsko-czechosłowackiego. O niedużym festiwalu, który stał się, według słów Havla, uwerturą Aksamitnej Rewolucji 1989 roku. – Podstawowe cechy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej tj. koncentracja na konkretnych projektach, uporczywa wytrwałość, otwartość na wszystkie nurty ideowe, pomysłowość i nieformalna struktura pozwoliły stać się SPCz najtrwalszą i największą w Europie Środkowej i Wschodniej inicjatywą niezależną działającą ponad granicami – pisze we wstępie Mirosław Jasiński.

Marek Teler
„Zapomniani artyści II Rzeczypospolitej”
35,00 zł
Wydawca: Histmag

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 14,90 zł: LINK

Marek Teler w oparciu o nieznane źródła odkrywa tajemnice przedwojennych gwiazd kina i estrady. Błyskotliwe kariery wielu z nich legły w gruzach wraz z wybuchem II wojny światowej. Przenieśmy się do świata, którego już nie ma: celuloidowych taśm filmowych, porywających rewii oraz zapomnianych osobistości polskiej kultury! Dzięki drobiazgowemu śledztwu Marka Telera poznajemy m.in. losy sławnej Iny Benity, odkrywamy kłamstwa arystokraty ukrywającego się pod pseudonimem Harry'ego Corta oraz podążamy za karierą Edwarda Raquello, etatowego amanta Hollywood, a później wymagającego szefa Głosu Ameryki.

red. Marek Kornat, Rafał Łatka
„Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989)”
25,75 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej,

„Ideologia komunistyczna i ustrój będący jej odwzorowaniem nie przestają być przedmiotem rozważań historycznych. Z różnych perspektywy można oglądać te zjawiska. Potrzebne są studia wokół dziejów myśli sowietologicznej, ale nie tylko. Za wprost niezbędne uznać trzeba opracowania zapatrywań rozmaitych kierunków i przedstawicieli myśli politycznej wobec idei komunistycznej jako projekcji teoretycznej, jak i wobec systemu sowieckiego jako prawzoru rządów totalitarnych.”

„Tom Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989) składa się z tekstów przygotowanych przez historyków, politologów, filozofów czy też prawników. Teksty zostały pogrupowane w sposób problemowo-chronologiczny w pięciu działach: „Spojrzenie na komunizm przed 1939 r.”, „Środowiska i organizacje wobec komunizmu po 1939 r.”, „Kościół wobec komunizmu”, „Sylwetki”, „Transformacja ustrojowa”.”

Ze wstępu Marka Kornata i Rafała Łatki

Bartłomiej Noszczak
„Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956– 1966/1967)”
32,60 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Uwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński podejmuje w 1956 r. walkę o rząd dusz z ekipą I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Okazją do tego jest Milenium, czyli zainicjowane przez Kościół obchody wielkiego jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski. Dla partyjnych decydentów duchowieństwo staje się znów wrogiem numer jeden. Pod sztandarem walki z "ofensywą wojującego klerykalizmu" peerelowski aparat władzy realizuje projekt „Antymilenium”. Gomułkowska "polityka historyczna" i świecka celebra wydarzeń historycznych, tysiąclatki, ekologia w służbie totalistycznego systemu, pogoń bezpieki za obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, nerwowe dyskusje w zaciszach partyjnych gabinetów i zamieszki na ulicach polskich miast w 1966 r. - to tylko niektóre opisane tu wydarzenia. Dzięki tej książce wiedza o Polsce lat sześćdziesiątych staje się pełniejsza.

red. Elżbieta Kowalczyk, Konrad Rokicki,
„W drodze do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917–1945)”
36,23 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Artykuły składające się na tom „W drodze do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917-1945)” dotyczą szeroko rozumianej polityki struktur w ZSRR wobec Rzeczpospolitej. Prowadziły one ekspansywną działalność, dążąc do przejęcia władzy w Polsce przez komunistów. Historycy z Polski, ZSRR oraz z innych państw bloku wschodniego z powodu ograniczeń wynikających z polityki historycznej nadzorowanej przez Kreml nie mieli możliwości, by zająć się w sposób rzetelny i pełny tą tematyką. Materiały źródłowe były reglamentowane i selekcjonowane, prace naukowe zaś cenzurowane pod kątem zgodności z obowiązującą wersją historii i przydatności propagandowej.

red. Marcin Zaborski
„W imię przyszłości Partii”. Procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej 1956–1957. Dokumenty
28,99 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

W krótkim okresie odwilży października 1956 r. kwestia naruszania praworządności w wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956 stała się tak głośna, że wymagała - według władz PRL - jakiegoś zgrabnego zamknięcia. Nie chodziło bynajmniej o dokonanie stosownych rozliczeń ze sprawcami zbrodni sądowych czy ze sprawcami zbrodniczych nadużyć władzy. Nie chodziło też o to, żeby usunąć z szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości osoby, które sprzeniewierzyły się niezawisłości sędziowskiej, obowiązkom prokuratorskim czy podstawowym powinnościom obrończym. Zamiarem władzy komunistycznej było podjęcie tego tematu, ale tylko wycinkowo, jak najszybsze, powierzchowne zbadanie go, a następnie zamknięcie sprawy, potraktowanie jej najpierw jako załatwionej, a krótko potem jako niebyłej i tajnej. W niniejszym tomie publikujemy materiały dotyczące tych komisji, przede wszystkim zaś ich sprawozdania.

„Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952” tom 3
36,34 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej
Tłumaczenie: Wacław Jan Popowski

Trzeci tom polskiej edycji dorobku dochodzenia Specjalnej Komisji Śledczej do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim. Powołana przez Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych 18 września 1951 r. komisja, na której czele stał Ray Madden, przeprowadziła szeroko zakrojone śledztwo. Jego wyniki podsumowała w raporcie złożonym 22 grudnia 1952 r. Głównym celem tej części obrad komisji Maddena było wyświetlenie amerykańskich konotacji sprawy katyńskiej. Przesłuchania i inne czynności podejmowane w tym okresie miały pozwolić na zbadanie postępowania rządu amerykańskiego z raportami dotyczącymi mordu na polskich oficerach w Lesie Katyńskim i polityki amerykańskiej wobec Związku Sowieckiego.

„Antykomunizm socjalistów. Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski. Wypisy z prasy i dokumentów (1918–1938)”
32,60 zł
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej

Tom zawiera wybór artykułów z prasy socjalistycznej oraz dokumentów PPS z lat 1918-1938 obrazujących wieloaspektowy stosunek socjalistów do działających na ziemiach międzywojennej Polski organizacji komunistycznych.

Jesse Kauffman
„Iluzoryczne przymierze. Niemiecka okupacja ziem polskich w czasie I wojny światowej”
29,50 zł
Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Tłumaczenie: Jan Kabat

E-book: 20,00 zł

Kanoniczne dzieło na temat niemieckiej okupacji Polski podczas pierwszej wojny światowej. Kiedy pierwsza wojna światowa przeciągała się w roku 1915, niemieckie armie na froncie zachodnim utknęły w miejscu, zmagając się z mocno okopanymi siłami brytyjskimi i francuskimi. Jednak na Wschodzie obraz zmagań przedstawiał się inaczej. Armia cesarska rozgromiła Rosjan, zajęła polskie terytorium i podjęła próbę utworzenia polskiego państwa satelickiego. Iluzoryczne przymierze Jesse Kauffmana, historyka z Eastern Michigan University, analizuje trzyletnią okupację na terenie Królestwa Polskiego i wyjaśnia, dlaczego ambitne niemieckie zamierzenie budowy państwa skończyło się porażką. Książka jest próbą nowego spojrzenia na „zapomnianą” okupację Polski i prześledzenia złożonych relacji między polskim społeczeństwem a instytucjami władz okupacyjnych.

Katarzyna Kobylarczyk
„Strup. Hiszpania rozdrapuje rany”
33,52 zł
Wydawca: Wydawnictwo Czarne

Książka dostępna również jako ebook w cenie 19,14 zł: LINK

Osiemdziesiąt lat po zakończeniu wojny domowej Hiszpania wciąż nie wie, co zrobić z ciałami ofiar. Musiało minąć ćwierć wieku od śmierci generała Francisco Franco, by rodziny odważyły się szukać swoich zamordowanych bliskich. Szukają ich nadal: w przydrożnych rowach, zasypanych studniach, na polach, w płytkich zbiorowych grobach. W ciągu ostatnich kilkunastu lat hiszpańskie organizacje pozarządowe otwarły siedemset czterdzieści anonimowych mogił. Ekshumowały ponad dziewięć tysięcy ciał cywilów zamordowanych przez nacjonalistów. Nikt tak naprawdę nie wie, ile jeszcze jest takich grobów. Są we wszystkich regionach kraju, kości leżą w nich do dziś. Strup to opowieść o kraju, który w imię przyszłości miał zapomnieć o swoich upiorach, ale mu się to nie udało. O Fausto, który nie godzi się na to, by jego ojciec spoczywał obok swojego mordercy, o Emilio, który chciał tylko odnaleźć dziadka, a przypadkiem wywołał lawinę, i o Josetxo, bratanku Pierwszego, Który Oddał Życie.

Dariusz Zalega
„Śląsk zbuntowany”
37,72 zł
Wydawca: Wydawnictwo Czarne

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 28,72 zł LINK

Po buncie generała Franco w lipcu 1936 roku przeciwko rządowi Frontu Ludowego w Madrycie prawie dwustu śląskich robotników wyjechało do Hiszpanii bronić Republiki, praw robotniczych i swoich marzeń. Historia jest polem walki. Wymazuje jedne losy, ozłaca drugie. Dzieje międzynarodowych ochotników podczas wojny w Hiszpanii są tego dowodem. W okresie PRL często mówiono o nich, wspominając „postępowe tradycje oręża polskiego”. Dziś, gdy wahadło polityczne wychyliło się w przeciwną stronę, odsądzani są od czci jako „żołnierze Stalina”. Ta książka przywraca pamięć o nich jako o ludziach z krwi i kości, a nie z propagandowych pomników – stawianych czy obalanych. To historia widziana oczyma Ślązaków, których los rzucił za Pireneje, a potem rozsiał po całym świecie. A w tle ludowe dzieje Górnego Śląska, tak często zniekształcane.

Piotr Lipiński
„Gomułka. Władzy nie oddamy”
37,72 zł
Wydawca: Wydawnictwo Czarne

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 28,72 zł: LINK

Czołowy komunista o przedwojennym rodowodzie. Sowieckich czystek uniknął dzięki temu, że siedział w więzieniu. Nie po raz ostatni. Po wojnie znowu trafił za kratki. Tym razem posadzili go towarzysze. Po paru latach nieobecności wrócił i stał się nową twarzą socjalizmu. Cieszył się niezwykłym poparciem społeczeństwa, które widziało w nim nadzieję na zmiany. Szybko ją zniweczył i zamiast stać się drugim Nagyem czy Dubčekiem, został symbolem „dyktatury ciemniaków”. Zasłynął także ze skąpstwa. Dzielił każdego papierosa na pół, a Polakom doradzał, by zamiast cytryn jedli kiszoną kapustę. Jednocześnie jeździł ekskluzywnym mercedesem, a garnitury zamawiał u najdroższego warszawskiego krawca. Reportaż historyczny Piotra Lipińskiego przybliża Gomułkę, który ukrył się gdzieś pomiędzy tymi dwiema postaciami.

„Papierowa wojna. Plakat w starciu propagandowym 1920 roku”
89,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo Graf_ika

„Wojna 1920 roku to nasz pierwszy, tak ogromny triumf od czasu Wiktorii Wiedeńskiej na światową skalę, powstrzymało ono napór bolszewików i opóźniło ich panowanie nad wschodnią częścią Europy o dwie dekady. Była to też jedyna porażka Czerwonej Armii, potwierdzona traktatem pokojowym”. Teka zawiera 12 plakatów barwnych ze zbiorów Muzeum Wojska polskiego. Są to plakaty propagandowe: polskie i bolszewickie. Dodatkowo w skład teczki wchodzi opracowanie historyczne dotyczące samej wojny w sensie militarnym, jak i wojny propagandowej przygotowane przez Pana prof. dra hab. Janusza Ciska i Panią Elżbietę Radecką.

Mariusz Urbanek
„Zły Tyrmand”
35,91 zł
Wydawca: Wydawnictwo Iskry

Książka dostępna jest także jako ebook: LINK

To swoisty rewers słynnego Dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda, legendy polskiego jazzu, socjalistycznego playboya, enfant terrible swingujących lat pięćdziesiątych PRL. Człowieka, który dla części swego środowiska był moralnym drogowskazem, jednym z niewielu, którzy mieli odwagę odmówić kolaboracji z reżimem, dla reszty tylko niepoważnym bikiniarzem. Nowe, rozszerzone i uzupełnione, wydanie książki, ukazało się z okazji ogłoszenia roku 2020 „Rokiem Leopolda Tyrmanda”.

Piotr Szarota
„Paryż 1938”
44,91 zł
Wydawca: Wydawnictwo Iskry
Książka dostępna jest także jako ebook: LINK

Rozpisana na dwanaście miesięcy kronika końca pewnego świata, którą czyta się jak wbijającą w fotel powieść. Autor znakomicie oddaje klimat epoki i narastającą atmosferę grozy, najbardziej interesują go jednak ludzie. Wśród bohaterów książki znaleźli się m.in. flirtująca z faszystami Coco Chanel, przesyłający depesze z pogrążonej w wojnie Hiszpanii Ernest Hemingway, uciekający z zajętego przez nazistów Wiednia Zygmunt Freud oraz dwaj kompozytorzy z Warszawy: Stefan Kisielewski i Andrzej Panufnik.

Andrzej Werblan
„Polska Ludowa. Postscriptum”
44,91 zł
Wydawca: Wydawnictwo Iskry

Książka dostępna jest także jako ebook: LINK

To, co było tajemnicą, dziś staje się jawne. Po Polsce Ludowej, która była zapisem rozmów Karola Modzelewskiego i Andrzeja Werblana, przyszedł czas na Postscriptum. Andrzej Werblan opowiada o swoim życiu. Za pośrednictwem jego wspomnień możemy wejść do gabinetów władców PRL, poznać ich świat, sposób myślenia i kulisy najważniejszych decyzji.

Jerzy Chociłowski
„Najpierw Polska. Rzecz o Józefie Becku”
35,91 zł
Wydawca: Wydawnictwo Iskry

Książka dostępna jest także jako ebook: LINK

Pierwsza pełna biografia Józefa Becka, polityka, dyplomaty, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, od 1932 roku ministra spraw zagranicznych. „Nie ma wątpliwości, że Beck był jedną z najważniejszych postaci w II RP i to na jego barkach spoczywała przede wszystkim troska o opóźnianie tego, co niestety musiało nieuchronnie nastąpić. Obiektywnie patrząc, nie mógł ocalić naszej młodej państwowości, toteż oskarżenia, że był jednym z jej grabarzy i sprawcą wybuchu wojny nie mają sensu”.

Maciej J. Nowak
„Narutowicz – Niewiadomski. Biografie równoległe”
35,91 zł
Wydawca: Wydawnictwo Iskry

Książka dostępna jest także jako ebook: LINK

Cztery lata po odzyskaniu niepodległości, po wyborze Gabriela Narutowicza na pierwszego prezydenta II RP, przez kraj przechodziły fale gwałtownych protestów i zamieszek. Ich finał był tragiczny: nowo wybrany prezydent został zastrzelony w gmachu warszawskiej Zachęty pięć dni po zaprzysiężeniu. Maciej J. Nowak, kreśląc na podstawie wspomnień i źródeł z epoki tło wydarzeń z końca 1922 roku, udowadnia, jak bardzo historia polityczna wpływa na losy i decyzje jednostek.

Dariusz Michalski
„Starszy Pan B. Opowieść o Jeremim Przyborze”
53,91 zł
Wydawca: Wydawnictwo Iskry

Książka dostępna jest także jako ebook: LINK

Starszy Pan B to opowieści o Jeremim Przyborze, autorze niezrównanych tekstów piosenek, twórcy Kabaretu Starszych Panów, reżyserze, scenarzyście. To opowieść o arcyciekawym życiu Starszego Pana B, o czasach, w których działał, i ludziach, których znał. Książka bogato ilustrowana prywatnymi zdjęciami rodziny Przyborów oraz z archiwów teatralnych, telewizyjnych i filmowych.

Agnieszka Janiszewska
„Podróż do Carcassonne Tom I”
17,99 zł
Wydawca: Wydawnictwo Novae Res

Warszawa, rok 1921. Hrabina Stefania Leszczyńska aranżuje dla swojego syna, Ksawerego, korzystne małżeństwo, które ma zapewnić mu wysoką pozycję towarzyską i otworzyć drzwi do wielkiej kariery w dyplomacji. Realizację tego planu komplikuje jego romans z początkującą aktorką, Natalią Moore, która w dodatku spodziewa się dziecka. Dziewczyna, nakłaniana przez hrabinę do wyjazdu z Warszawy, w końcu znika bez śladu, a Ksawery rozpoczyna nowe życie. Życie pełne goryczy, poczucia niespełnienia i żalu.

Danuta Chlupová
„Trzecia terapia”
22,19 zł
Wydawca: Wydawnictwo Novae Res

Mathilda i Grzegorz przypadkowo spotykają się na niemieckim campingu. Mężczyzna po powrocie do Polski zapomina o Niemce, lecz kilka miesięcy później Mathilda dzwoni do niego i prosi o pomoc. Zamierza przyjechać do Oświęcimia, rodzinnego miasta Grzegorza, i poznać historię swojego dziadka – esesmana z Auschwitz. Liczy na to, że to pomoże jej uwolnić się od rodzinnej klątwy. Czy Grzegorz, sam uwikłany w trudne relacje z matką i córką, będzie w stanie pomóc zranionej kobiecie?

Mark Bowden
„Hue 1968. Wietnam we krwi”
41,94 zł
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Tłumaczenie: Mateusz Fafiński

„Hue 1968” to niezwykle plastyczny opis zmagań bojowych w największej z bitew stoczonej przez Amerykanów od czasów zakończenia II wojny światowej. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do archiwów wojennych w USA i Wietnamie oraz wywiadów z uczestnikami obu stron, Bowden opowiada o każdym etapie bitwy z różnych punktów widzenia. Taka wizja amerykańskiego “zwycięstwa” pokazuje nam obraz wojny znanej z wstrząsających obrazów Czasu apokalipsy Coppoli czy Full Metal Jacket Kubricka. Rozgrywana przez miesiąc i kosztująca 10 000 zabitych, bitwa o Hue była zdecydowanie najkrwawsza w całej wojnie. Kiedy się skończyła, amerykańska debata już nigdy nie podjęła tematu wygrania wojny, tylko sposobów wycofania się z niej.

Olga Wiechnik
„Posełki. Osiem pierwszych kobiet”
23,94 zł
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie

100 lat temu Polki wywalczyły sobie prawa wyborcze. Do Sejmu Ustawodawczego, który miał na nowo określić sposób funkcjonowania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, weszło 442 mężczyzn i 8 kobiet – była wśród nich Moraczewska. Nazywano je posełkami albo posełkiniami, czasem poślicami. Wywodziły się z różnych środowisk, ale – często wbrew swoim partiom – działały wspólnie w sprawach, które uważały za ważne: sprawach kobiet. Nie mają swoich ulic, nie mają pomników, nie uczy się o nich w szkołach. Kim były posełki, o co walczyły i jaki poniosły koszt tej walki?

Piotr Bojarski
„Fiedler. Głód świata”
29,94 zł
Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie

Jaki naprawdę był Arkady Fiedler, jeden z najsłynniejszych polskich globtroterów XX wieku? Co takiego miał w sobie, że tam, gdzie się pojawiał, ojcowie chcieli mu oddawać na noc swoje córki? Jak z pisarza niemal wyklętego i aresztowanego przez komunistów Fiedler stał się przyjacielem władzy? Piotr Bojarski, historyk i pisarz, kreśli pierwszy tak szeroki portret Fiedlera i czasów, w których żył. Sięga po nieznane materiały archiwalne, bada prywatne archiwa pisarza i szuka ludzi, którzy go jeszcze pamiętają. Idzie tropem autentycznych historii, ale także anegdot i skandali – zarówno prawdziwych, jak i tych zmyślonych. Jego książka pokazuje Arkadego Fiedlera w całej złożoności: nie tylko jako nieustraszonego podróżnika, ale również jako człowieka pełnego wahań i słabości.

Jurij Wiktorowicz Rubcow
„Marszałkowie Stalina”
29,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo REA-SJ

Książka jest dostępna także jako ebook w cenie 42,93 zł: LINK

Książka ciekawa nie tylko ze względu na postacie dwudziestu marszałków ZSRR, ale także rolę jaką odegrali w okresie stalinowskiej dyktatury. Autor opisuje bohaterów postrzeganych nie tylko poprzez pryzmat funkcjonowania na stanowisku dowodzenia, zajętych kierowaniem przebiegiem bitwy lub planowaniem operacji. Definiuje również Marszałków Związku Radzieckiego jako podmioty wielkiej polityki a zarazem ludzi zależnych od polityki i kaprysów Stalina.

Wybór i oprac. S. M. Nowinowski i R. Stobiecki – przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz-Gralewskiej
„Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000. Tom 1, Jerzy Giedroyc” – e-book
42,45 zł
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jerzy Giedroyc miał dwie pasje – politykę i historię. Przez ponad pół wieku konsekwentnie realizował własną politykę historyczną. Jego działalność w tym zakresie zmierzała do gruntownej rewizji historycznego imaginarium Polaków. W najogólniejszym sensie, dążenie to wyrastało z doświadczeń II Rzeczypospolitej i bolesnej lekcji II wojny światowej. Społeczną funkcję wiedzy o przeszłości Jerzy Giedroyc rozumiał jako krytyczny, wielogłosowy i wolny od wszelkich tematów tabu namysł nad przeszłością Polski, jej relacjami z sąsiadami oraz miejscem w Europie. Chciał, aby była to refleksja wolna od wszelkich „fanatyzmów narodowych, klasowych, rasowych, religijnych, obyczajowych”.

Przemysław Waingertner
„Czwarta stolica. Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949)”
30,59 zł
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dostępna także jako ebook w cenie 28,90 zł: LINK

Autor publikacji przedstawia historię Łodzi w okresie pierwszego pięciolecia po II wojnie światowej, kiedy dawny polski Manchester zaczął odradzać się jako metropolia socjalistycznego przemysłu włókienniczego, prawdziwa stolica polskiej kultury z widokami na przejęcie podobnej funkcji w dziedzinie politycznej po zrujnowanej Warszawie, laboratorium nowej Polski, a także ważne ogniwo w łańcuchu represyjnego, totalitarnego systemu komunistycznego państwa.

Grzegorz Mnich
„Stalinowska codzienność. Łódź w latach 1949–1956”
30,59 zł
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dostępna także jako ebook w cenie 28,90 zł: LINK

Jest to publikacja popularnonaukowa przybliżająca historię miasta nad Łódką w czasach totalitarnego reżimu. Na podstawie badań źródłowych i literatury przedmiotu autor ukazuje zarówno krwawe represje urzędu bezpieczeństwa, jak i życie codzienne mieszkańców z kolejkami do sklepów, głodowymi zarobkami, powszechnym brakiem towarów, wreszcie protestami społecznymi o podłożu ekonomicznym, a także sprzeciwem wobec narzuconej władzy komunistycznej. Obserwujemy bardzo powolny rozwój Łodzi w takich dziedzinach, jak transport miejski, budownictwo czy służba zdrowia, a jednocześnie jesteśmy świadkami rodzącego się buntu społecznego, który najpełniej uwidocznił się w „odwilżowym” 1956 roku.

Krzysztof Lesiakowski
„Gomułkowska rzeczywistość. Łódź w latach 1956–1970”
30,59 zł
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dostępna także jako ebook w cenie 28,90 zł: LINK

W książce pokazano różne aspekty funkcjonowania Łodzi i jej mieszkańców w gomułkowskich realiach lat 1956–1970, stałego rozmijania się potrzeb z możliwościami zarówno w sferze konsumpcji, jak też inwestycji. Opisano dynamikę zmian podczas tzw. postalinowskiej odwilży oraz rozwój administracyjno-społeczno-kulturalny miasta. Scharakteryzowano aparat partyjno-państwowy i mechanizmy jego działania, a także stosunki świeckiego państwa ze strukturami Kościoła katolickiego, w tym konflikt między tymi podmiotami na tle sporu o charakter obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Ponadto na przykładzie rewolty studenckiej z marca 1968 r. omówiono niechlubny koniec „siermiężnego socjalizmu” na gruncie łódzkim.

Witold Jarno
„Gierkowska „prosperita”. Łódź w latach 1971–1980”
30,59 zł
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dostępna także jako ebook w cenie 26,01 zł: LINK

W książce omówiono najważniejsze kwestie związane z historią Łodzi w latach 70. XX wieku. Czytelnik ma możliwość bliższego zapoznania się z dziejami miasta w tej specyficznej dekadzie, wspominanej przez wielu łodzian jako okres największego rozkwitu Łodzi w historii PRL. Autor prezentuje oczekiwania, jakie wiązano z nową ekipą rządzącą, jej program rozwoju i modernizacji Łodzi, lokalne władze, a także przemiany demograficzno-gospodarcze, warunki życia społeczno-kulturalnego i narodziny łódzkiej opozycji.

Oprac. wstęp i komentarz Ilona Florczak
„Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. Tom 2. Lata 1895–1900, Jędrzej Moraczewski”
37,23 zł
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 22,45 zł: LINK

Tom 2 części pierwszej Wspomnień Jędrzeja Moraczewskiego obejmuje lata 1895–1900. Autor przenosi czytelnika na prowincję galicyjską, gdzie zamieszkał wraz z żoną Zofią z Gostkowskich. Pierwsze lata ich wspólnego życia byty okresem częstych przeprowadzek spowodowanych specyfiką pracy inżyniera Moraczewskiego przy budowie kolei państwowych. We „Wspomnieniach” Autor sportretował ludzi, których spotykał – zarówno wpływających na niego bezpośrednio, jak i powszechnie znanych w ówczesnej Galicji z racji sprawowanych funkcji bądź społecznej lub politycznej działalności. W porównaniu z poprzednim tomem przeważają tu relacje z życia młodego, inteligenckiego małżeństwa, zmagającego się z codziennymi problemami.

Barbara Jundo-Kaliszewska
„Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”
36,61 zł
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 22,45 zł: LINK

Autorka prezentuje historyczne ujęcie kwestii odrodzenia narodowego Polaków na obszarze współczesnej Wileńszczyzny na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz utworzenia polskojęzycznej, autonomicznej jednostki w obrębie Litwy. Wątek polityki narodowościowej w krajach byłego bloku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nieustannie powraca w międzynarodowej przestrzeni publicznej. Z powodów politycznych opisane wydarzenia do dziś budzą kontrowersje oraz rzutują na relacje bilateralne Polski i Litwy, dlatego warto poznać ich genezę.

Patrick Shannon
„Nikola Tesla. Zapomniany geniusz”
19,95 zł
Wydawca: Wydawnictwo Videograf S.A.

Książka dostępna także jako ebook w cenie 16,90 zł: LINK

Nikola Tesla był niedocenionym za życia geniuszem elektrotechniki. Jednym z najwybitniejszych umysłów nowożytnego świata, autorem ponad 300 patentów i twórcą przeszło 120 wynalazków, które przyczyniły się do rozwoju inżynierii elektrycznej w XX wieku. Bez niego nieznane byłyby m.in. elektrownie wodne, prąd zmienny, prądnica, pilot do telewizora, roboty przemysłowe ani radio. Przez dziesiątki lat był zapomniany przez świat, który zawdzięcza mu tak wiele. Od niedawna powraca dzięki filmom, publikacjom i samochodowi marki Tesla.

Ian Kershaw
„Rozdarty kontynent: Europa 1950-2017”
47,59 zł
Wydawca: Wydawnictwo Znak

Wojna dobiegła końca. Mieszkańcy Europy chcą patrzeć w przyszłość z nadzieją. Wydaje im się, że będą mogli wieść spokojne życie i zapomnieć o tragicznej przeszłości. Powojenny świat jest rozdarty. USA i ZSRR stają po przeciwnych stronach barykady. Nikt nie wie, kiedy wybuchnie następny konflikt, ale wszyscy wyczuwają go w powietrzu. Niepewność i strach wdzierają się w życie codzienne Europejczyków. Po wstrząsających wydarzeniach z pierwszej połowy XX wieku, opisanych przez Iana Kershawa w książce „Do piekła i z powrotem”, brytyjski historyk z niezwykłą wnikliwością przedstawia panoramę świata, w którym żyjemy. Ta książka skłoni nas do refleksji nad tym, czym jest Europa.

Mieczysław Jałowiecki
„Na skraju Imperium i inne wspomnienia”
52,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo Czytelnik

Książka jest dostępna także jako ebook w cenie 29,90 zł: LINK

Wspomnienia Mieczysława Jałowieckiego czyta się jak pasjonującą powieść. To barwna, po sarmacku subiektywna wizja świata, jego realiów i obyczajowości. Opowieści o dworach zagubionych wśród litewskich borów przepełnia nostalgia, ale wątek rywalizacji wywiadów w wojennej Rosji czy epizody gdańskie z lat 1919–1921 są godne powieści sensacyjnej. Uzupełnienie stanowią komentarze Autora, bardzo subiektywne, pisane z patriotycznym zaangażowaniem, często niezwykle gorzkie, a czasem zaskakująco aktualne.

Tim Pat Coogan
„Michael Collins”
55,20 zł
Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Tłumaczenie: Anna Dorota Kamińska

Michael Collins to dziś w Irlandii (i nie tylko) postać legendarna. Uczestnik Powstania Wielkanocnego, brytyjski więzień, jeden z dowódców IRA w partyzanckiej wojnie z Wielką Brytanią, uczestnik delegacji negocjującej traktat pokojowy, w wyniku którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie, w końcu szef rządu tymczasowego i naczelny wódz armii irlandzkiej. Barwny życiorys tego niezwykłego człowieka Pat Coogan umieszcza na szerokim tle irlandzkiej historii. Czytelnik poznaje dzięki temu nie tylko poglądy i dokonania tytułowego bohatera, ale zyskuje też ogólną wiedzę dotyczącą uwarunkowań i etapów drogi, która prowadziła Irlandię ku niepodległości.

Maciej Bernhardt
„Z Miodowej na Bracką Część II. Opowieść powstańca warszawskiego”
21,00 zł
Wydawca: Histmag

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 6,90 zł: LINK

Druga część wspomnień Macieja Bernhardta ukazuje nie tylko bogate życie niezwykłego człowieka, ale mówi również wiele o zagospodarowywaniu „ziem odzyskanych”, życiu codziennym w podnoszonej z gruzów Warszawie, wojskowym szkolnictwie w Polsce Ludowej i wielu innych aspektach powojennej rzeczywistości, o której nie pisze się nie tylko w podręcznikach.

Jan Grabowski
„Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie Żydów”
46,12 zł
Wydawca: Wydawnictwo Czarne

Książka dostępna jest także jako ebook w cenie 35,12 zł: LINK

Historia granatowej policji nie jest tematem zamkniętym i oswojonym. Wręcz przeciwnie, okupacyjne losy policjantów wracają dziś jako jeden z elementów walki o pamięć i mity historyczne, na których zasadza się polska polityka historyczna. Jest rzeczą charakterystyczną, że przestępstwa popełnione przez granatowych policjantów na innych Polakach nie wzbudzają już takich emocji – to w końcu, jak można sądzić, nasze „wewnętrzne sprawy”, które wyłącznie nas samych obchodzą. Zupełnie inaczej jest w wypadku historii Zagłady – jedynej części polskiej historii, która ma uniwersalne znaczenie i która wzbudza zainteresowanie na całym świecie.

Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Polecamy artykuł...
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy