Opublikowano
2015-08-29 16:47
Licencja
Wolna licencja

Éamon de Valera - konserwatywny ojciec współczesnej Irlandii

(strona 3)

29 sierpnia 1975 roku zmarł Eamon de Valera – człowiek, który jak chyba żaden inny ukształtował oblicze niepodległej Irlandii; prezydent i premier, ojciec założyciel jednej z dwóch głównych partii politycznych i akuszer konstytucji Republiki. Trudno o właściwszą okazję, by pochylić się nad najnowszą historią Szmaragdowej Wyspy.


Strony:
1 2 3 4

William Cosgrave, premier Irlandii w latach 1922-1932 i rywal polityczny de Valery (domena publiczna). Spory na tle zgody na traktat z Brytyjczykami i przyjmowania do wiadomości jego konsekwencji politycznych i prawnych oraz kierunków dalszego działania doprowadziły też do rozłamu w partii Sinn Fein będącej dotąd emanacją irlandzkiego ruchu narodowego. W 1926 r. de Valera powołał do życia nowe ugrupowanie polityczne: Fianna Fail – The Republican Party. W opozycji do ruchu republikańskiego funkcjonował bardziej zachowawczo-ugodowy obóz pod przywództwem Williama Cosgrave'a, z którego w roku 1933 wykrystalizowała się partia Fine Gael. Po dziś dzień są to dwie dominujące w życiu politycznym Republiki formacje. Partia Pracy odgrywała mniejszą rolę niż jej krewniaczka na sąsiedniej wyspie, komuniści zaś pozostawali ugrupowaniem marginalnym. Początkowo Kościół nie darzył Fianna Fail zbyt dużym zaufaniem, po części wskutek propagandy zwolenników Cosgrave'a przedstawiającej de Valerę jako rewolucjonistę i marksistę. Z czasem jednak nieufność zaczynała ustępować, a FF stawała się partią o coraz bardziej konserwatywno-katolickim profilu (dziś natomiast należy w Parlamencie Europejskim do grupy liberalnej). Irlandczycy, a zwłaszcza de Valera, wiedzieli kiedy i jak powiększać zakres swobody, wykorzystując do tego np. kryzys konstytucyjny po abdykacji Edwarda VIII, kiedy Brytyjczycy mieli niewielkie pole manewru. Wzajemne stosunki bywały napięte, toczono np. wojnę handlową.

Tekst ma więcej niż jedną stronę. Przejdź do pozostałych poniżej.

Strony:
1 2 3 4
Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Gość: Jb |

Język! Strzelanin, wolec ?????Odpowiedz
Michał Gadziński

Absolwent Instytutu Historycznego oraz Instytutu Nauk Politycznych UW. Interesuje się historią XIX i pierwszej połowy XX wieku. Pasjonat historii, kultury i polityki krajów anglosaskich.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org